malgrupper/larare/abolands_naturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rosenrot.jpg

Kontaktuppgifter

 

Aija Mäkinen

naturskollärare

045 2700314

Aija Mäkinen vikarierar naturskollärare Emilia Nordling.

 

Åbolands naturskola

c/o Valonia

Bangårdsgatan 36 2:a vån.

20100 Åbo

 

abolandsnaturskola(at)naturochmiljo.fi

fornamn.efternamn(at)naturochmiljo.fi

 

Gilla naturskolan på Facebook!

 

Nu startar vi ny naturskola i Åboland!

 

 

Verksamheten kör i gång för Åbolands naturskola

Planerna för den nya naturskolan tog fart 2015 och verksamheten har startat i november 2016. De första naturskoldagarna arrangeras 2017.

Under det första året kommer fokus att ligga på att bygga upp verksamheten. Vi söker samarbetspartners, mångsidiga utemiljöer, kontor, utrustning och finansiering. Under våren 2017 kommer vi att arrangera några naturskoldagar med pilotgrupper.

Det är mycket att fixa med när den nya naturskolan kör igång. Kontakta oss gärna om du vill hjälpa till:

 

 • Vi bygger upp verksamheten i samarbete med kommunerna. Berätta vad just din skola, din förskola, ditt daghem eller din familjedagvårdsgrupp önskar!
   
 • I samarbete med markägare söker vi mångsidiga utemiljöer att arrangera naturskoldagar i. Vi behöver hitta skogar och stränder på gångavstånd från skolorna och daghemmen. Vi är också ute efter naturmiljöer i skärgården som kan fungera som naturskolans uteklassrum. Till uteklassrummen behöver man behändigt kunna ta sig med buss eller båt. Uteklassrummet kan gärna också ha dass och eldplats.
   
 • Naturskolan har ännu inget förråd. Verksamheten kommer att vara ambulerande så att naturskolläraren dagligen åker runt till skolorna och daghemmen. Förrådet behöver finnas på en central plats.
   
 • För att kunna arbeta långsiktigt behöver vi sponsorer, finansiärer och många samarbetspartners.

 

Vad kommer naturskolan att erbjuda?

Naturskolans verksamhet riktar sig till regionens skolor och daghem. Naturskolan kommer att arrangera naturskoldagar för grundläggande utbildningen och dagvården i Åbo, S:t Karins, Kimitoön, Pargas och Salo.
 

Naturskolläraren åker runt till skolorna och daghemmen för att ha hand om naturskoldagens undervisning i skolans eller daghemmets närmiljö. Naturskoldagen kan också arrangeras på en annan plats, ett så kallat uteklassrum, dit gruppen tar sig med transport. All utrustning som behövs för dagen har naturskolläraren med sig. Det är bara för er grupp att klä er väderenligt och ev. ta med en matsäck.
 

Under naturskoldagen lär sig eleverna med hela kroppen och alla sinnen medan lärare och dagvårdspersonal får inspiration och stöd för fortsatt uteundervisning. Som lärmiljön fungerar den egna närmiljön och skärgårdsnaturen. Naturskolans undervisning baserar sig på de lokala läroplanerna och planerna för småbarnspedagogiken.

 

Temat för naturskoldagen väljer gruppen och naturskolläraren ut tillsammans utgående från naturskolans utbud på fenomenbaserade temahelheter. Naturskoldagens program och undervisning är anpassade till årstiden, åldersgruppen och den omgivande miljön. Till helheten kan också höra för- och efterarbetsuppgifter.

 

Åbolands naturskola är en av Natur och Miljös naturskolor. Natur och Miljö har arbetat med naturskolverksamhet i 30 år och har från tidigare tre naturskolor: Naturskolan Uttern med verksamhet i västra Nyland och huvudstadsregionen (grundad 1986), Kvarkens naturskola (2007) och Ålands naturskola (2012).

 

I Åboland kommer naturskolverksamheten att likna Natur och Miljös övriga naturskolors, men med fokus på naturen och livet i skärgården.

 

Med naturskolverksamheten vill vi

 • stöda grundläggande utbildningen och småbarnsfostran i att förverkliga sina läroplaner och planer för småbarnspedagogik
 • göra barn och unga bekanta med sin egen närmiljö samt naturen och livet i skärgården
 • dela med oss av naturupplevelser och väcka naturkänsla
 • främja en hållbar livsstil
 • erbjuda högklassig uteundervisning och fungera som stöd, inspiratör och utvecklare inom miljö- och utomhuspedagogik.
   

Natur och Miljös naturskolor har en egen läroplan som du hittar via denna länk. Som bäst uppdateras läroplanen i enlighet med den nya planen för småbarnspedagogik.