malgrupper/larare/kvarkens_naturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Kontaktuppgifter

 

Maria Svens

naturskollärare

045-3296 220


Carl Tengman

vik. naturskollärare

040-4199756

 

 

Kvarkens naturskola
Rantalinna, Strandgatan
65100 Vasa

kvarkensnaturskola ( at ) naturochmiljo.fi

Faktureringsuppgifter hittar du här.

 

Aktuellt vid naturskolan

 

Höstterminen är fullbokad!

 

Vill du ta del av naturskolans verksamhet under vårterminen (jan-maj) är du välkommen att ta kontakt!

 

Vi erbjuder också ett brett sortiment av fortbildningar med koppling till miljö- och utomhuspedagogik.

 

 

Kvarkens naturskola


Kvarkens Naturskola är Natur och Miljös naturskola i Österbotten. Verksamheten inleddes år 2007. Naturskolans främsta mål är att fostra till miljömedvetenhet och hållbar livsstil. Kvarkens naturskola stöder och kompletterar daghemmens och skolornas miljöfostrande arbete genom att erbjuda utomhuspedagogisk undervisning i form av naturskoldagar.

 

Naturskolan utövar ambulerande verksamhet och besöker gärna daghem och skolor i deras egen näromgivning. Men en naturskoldag kan också hållas på ett valfritt naturområde längre bort från skolan t.ex. under en lägerskola eller en vårutfärd.

 

Naturskolan handleder deltagarna till egna upplevelser, upptäckter, kunskaper och småningom förståelse. Genom lekar och uppdrag får barnen upptäcka naturen omkring sig med alla sinnen. En dag med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning och motion, samt samarbete och samvaro i naturen.

 

Vi understöds av R.E. Serlachius stiftelse, Föreningen Ostrobothnia Australis samt Aktiastiftelserna i Korsholm och Vasa.

 

Kvarkens Naturskola hittar du också på Facebook!