vad_vi_gor/solsvar/utlottning
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar Linnansaaripaddling.jpg
                

Pris i utlottningen 

Vi lottar ut ett presentkort värt 150 euro från Areva Solar bland dem som postar sin egen solberättelse på Facebooksidan för Solsvar i juni, juli eller augusti 2017.

Areva Solar Ab är ett finländskt företag som säljer solpaneler och hela solelsystem som lämpar sig för egnahemshus och fritidshus. Areva Solar är en del av Solar Finland Ab. Solpanelerna tillverkas i Salo. Det finns återförsäljare runtom i landet.

Tag kontakt med Areva Solar om du vill veta hurudana solellösningar som passar just för dig.

www.facebook.com/arevasolar

http://www.arevasolar.fi

Presentkortet på 150 euro kan användas vi köp av soltekniska produkter från Areva Solar. Presentkortet är i kraft till den 31.12.2017.

 

Tidigare pris

Vi lottade ut en SolarMagic M40Wall luftsolvärmare bland dem som postade sin egen solberättelse på Facebooksidan för Solsvar i april eller maj 2017.

SolarMagic M40Wall är tänkt för väggmontering i t.ex. sommarstuga eller garage upp till ungefär 40 m2. 

Den håller byggnaden torr och luften frisk gratis under vår och höst helt utan el eftersom fläkten drivs av solpanelen. Luften i stugan byts ut en gång per timme när det är soligt och den gamla unkna och fuktiga luften ersätts med uppvärmd torr luft som cirkulerar effektivt i byggnaden och torkar upp den.

Den inkommande luften är ofta ca 10 grader varmare än ute i skuggan och värme-effekten är 300 - 400 Watt och luften i byggnaden byts ut flera gånger varje soliga dag även vid tunt molntäcke. Lätt att montera själv om man är lite händig. Läs mer på www.solarmagic.fi

 

Utlottningen Mitt eget Solsvar

Har du egna erfarenheter av miljövänliga energilösningar för hem eller stuga? Värmer du huset eller producerar du själv el med energi från förnybara källor? Är du nöjd med din värmepump? Hur funkar solpanelerna mulna dagar? Ger vindkraftverket el till paddan? Ger pellets bekväm värme? Har du byggt ett lågenergihus?

Dela med dig av dina erfarenheter och vinn nyttiga priser. Du kan också delta i utlottningen genom att berätta vilken miljövänlig energilösning du skulle vilja pröva på.

Publicera din berättelse, kort och koncist, eventuellt med bild, på Facebook-sidan för kampanjen Solsvar. Vi lottar ut priser en gång i månaden.

Utlottningens regler

1. Utlottningen arrangeras av

Natur och Miljö rf, Annegatan 26, 00100 Helsingfors.

2. Vem kan delta och hur?

Utlottningen går av stapeln på Facebok-sidan för kampanjen Solsvar varje månad mellan 4.4–30.11.2017, dock så att endast ett pris lottas ut mellan dels dem som deltar i april-maj, dels dem som deltar i juni, juli och augusti. I månadsutlottningen deltar alla finländska naturliga personer som postat sin Solsvar-berättelse på Facebook-sidan. Solberättelserna är små berättelser i text och/eller bild om de miljövänliga energilösningar man gjort eller planerar göra i sitt egnahemshus eller på stugan. Natur och Miljös personal kan inte delta i utlottningen.

3. Utlottningstiden och vinstutdelningen/publicitet

Vinnarna lottas ut den 5 varje månad. Undantag: de som postat sin berättelse i april eller maj deltar i utlottningen av ett pris den 5 juni 2017 och de som postat sin berättelse i juni, juli eller augusti deltar i utlottningen av ett pris 5 september 2017. Första gången ett pris utlottas är den 5 juni 2017. Vinnarna informeras personligen med ett Facebook-meddelande. Dessutom har Natur och Miljö rätt att publicera vinnarens namn på Natur och Miljös Facebook-sida och på webbplatsen www.naturochmiljo.fi/solsvar. Om Natur och Miljö inte når vinnaren inom 14 vardagar från utlottningen, lottar man ut en ny vinnare. Natur och Miljö kan använda deltagarnas berättelser i sin kommunikation, dela vidare dem på Facebook och på sin webbplats.

4. Vinster och villkor

Bland dem som deltar, lottas varje månad ut ett växlande pris. Information om priset publiceras på Facebook-sidan för kampanjen Solsvar. Priset kan inte lösas ut som pengar. Mottagaren måste vara myndig och priset kan inte överlåtas till annan person.

5. Arrangörens ansvar

Facebook ansvarar inte för utlottningen eller arrangemangen av den. Arrangören Natur och Miljö rf ansvarar inte för datatekniska orsaker eller bristande, osakliga eller oläsbara svar, som förhindrar deltagande i utlottningen. Arrangören ansvarar inte för möjliga problem gällande dataförbindelser i samband med deltagande i utlottningen. Arrangören ha rätt att bortta sådana deltagare från utlottningen som strävar att missbruka utlottningen i avsikt att ändra resultaten eller sannolikheten för att vinna.

6. Lotteriskatt

Ifall prisets värde överstiger gränsen för lotteriskatt, ansvarar arrangören för den lagenliga skatten för vinster som dessa utlottningsregler gäller.