vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter2-12.jpg

Pressmeddelanden

Kom och se hur vi är helt pihalla på finska

Publicerad 27.01.2016 kl. 16:13

Avvikande åsikt om ändringar i Landsbygdsprogrammet

Publicerad 17.11.2015 kl. 15:29

Miljöministern får ett tufft jobb

Publicerad 27.05.2015 kl. 17:36

Artiklar i Finlands Natur

Så beräknas belastningen

Magnus Östman
Publicerad 22.12.2014 kl. 12:40

Stoppa klimatorättvisan

Mia Madsen
Publicerad 05.12.2014 kl. 11:02

Klimatförändringen märks i Bhutan

Magnus Östman
Publicerad 05.12.2014 kl. 10:58

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

42985_t.jpg

Skogsåret

Naturfotografen Heikki Willamos bok Skogsåret.
34124_t.jpg

Din änglamark

Din änglamark är en handbok om hur du upptäcker och sköter områden i jordbrukslandskapet med ett rikt växt- och djurliv. Den riktar sig till jordbrukare och andra naturvänner som vill hjälpa till att bevara den unika biologiska mångfalden i Svenskfinland.
30608_t.jpg

Mot nya globala mål - FN:s millenniemål 7

FN:s millenniemål 7 skall före år 2015 säkra en miljömässigt hållbar utveckling. Vad betyder det här och hur arbetar vi för att uppnå det? Här är en lättförståelig introduktion till millenniemålet 7 och exempel på vad man har gjort runt om i världen för att komma närmare målet.
23776_t.jpg

Bonden som miljövårdare

Den här publikationen är Natur och Miljö:s inlägg i den politiska debatten om jordbrukets framtida utveckling.
22805_t.jpg

Nytta och nöje av skogen

Kommuner och församlingar som skogsägare. En handbok om god skogsvård i skogar som ägs av kommuner, församlingar och andra samfund.