vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vitsippor.jpg

Pressmeddelanden

Barnen protesterar för Östersjön

Publicerad 03.03.2015 kl. 09:59

Hissa Grön Flagg för miljömedvetna elever!

Publicerad 16.12.2014 kl. 11:31

Klimatförhandlingarna behöver vår hjälp

Publicerad 14.12.2014 kl. 12:08

Artiklar i Finlands Natur

Så beräknas belastningen

Magnus Östman
Publicerad 22.12.2014 kl. 12:40

Stoppa klimatorättvisan

Mia Madsen
Publicerad 05.12.2014 kl. 11:02

Klimatförändringen märks i Bhutan

Magnus Östman
Publicerad 05.12.2014 kl. 10:58

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

34124_t.jpg

Din änglamark

Din änglamark är en handbok om hur du upptäcker och sköter områden i jordbrukslandskapet med ett rikt växt- och djurliv. Den riktar sig till jordbrukare och andra naturvänner som vill hjälpa till att bevara den unika biologiska mångfalden i Svenskfinland.
30608_t.jpg

Mot nya globala mål - FN:s millenniemål 7

FN:s millenniemål 7 skall före år 2015 säkra en miljömässigt hållbar utveckling. Vad betyder det här och hur arbetar vi för att uppnå det? Här är en lättförståelig introduktion till millenniemålet 7 och exempel på vad man har gjort runt om i världen för att komma närmare målet.
23776_t.jpg

Bonden som miljövårdare

Den här publikationen är Natur och Miljö:s inlägg i den politiska debatten om jordbrukets framtida utveckling.
22805_t.jpg

Nytta och nöje av skogen

Kommuner och församlingar som skogsägare. En handbok om god skogsvård i skogar som ägs av kommuner, församlingar och andra samfund.
22480_t.jpg

Med energi mot framtiden

Miljöanpassad energiteknik i Svenskfinland. Ett paket miljösmarta exempel på vardagsval och storskaliga lösningar som kan föra in energianvändningen i vårt land på nya spår.