vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Rodgulhorisont(1).jpg

Artiklar i Finlands Natur

Här kan du läsa ett urval artiklar ur vår tidning Finlands Natur.

Pressmeddelanden

Tre nya skolor får utmärkelsen Grön Flagg

Publicerad 24.05.2016 kl. 06:04

Kom och se hur vi är helt pihalla på finska

Publicerad 27.01.2016 kl. 16:13

Avvikande åsikt om ändringar i Landsbygdsprogrammet

Publicerad 17.11.2015 kl. 15:29

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

50097_t.jpg

Tänk, diskutera, lek!

Utkast till handbok för tvåspråkig fritidsverksamhet
49327_t.jpg

Vårt gemensamma jordklot 1

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 3-8 år.
49326_t.jpg

Vårt gemensamma jordklot 2

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 9-18 år.
42985_t.jpg

Skogsåret

Naturfotografen Heikki Willamos bok Skogsåret.
34124_t.jpg

Din änglamark

Din änglamark är en handbok om hur du upptäcker och sköter områden i jordbrukslandskapet med ett rikt växt- och djurliv. Den riktar sig till jordbrukare och andra naturvänner som vill hjälpa till att bevara den unika biologiska mångfalden i Svenskfinland.