vi_publicerar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Traebock.jpg

Pressmeddelanden

Våravslutningsrapport

Publicerad 12.06.2014 kl. 12:21

Kylan bromsade den rekordtidiga våren

Publicerad 03.04.2014 kl. 11:18

Artiklar i Finlands Natur

Ingen vill betala för att putsa upp

Henrika Mercadante
Publicerad 12.06.2014 kl. 17:34

Fiskodlingen kommer igen

Bernt Nordman
Publicerad 12.06.2014 kl. 16:15

FSC-skogscertifiering: Åland går före

Magnus Östman
Publicerad 11.06.2014 kl. 20:17

Här finns miljöinformation på svenska

En av Natur och Miljös viktigaste uppgifter är att sprida miljöinformation på svenska. Våra främsta kommunikationskanaler är vår tidning, Finlands Natur och våra webbsidor. Samtidigt producerar vi en mångfald av broschyrer och publikationer för många olika målgrupper. Vi tar ställning till aktuella miljöproblem och frågor i form av utlåtanden, pressmeddelanden och debattartiklar.

Våra publikationer

30608_t.jpg

Mot nya globala mål - FN:s millenniemål 7

FN:s millenniemål 7 skall före år 2015 säkra en miljömässigt hållbar utveckling. Vad betyder det här och hur arbetar vi för att uppnå det? Här är en lättförståelig introduktion till millenniemålet 7 och exempel på vad man har gjort runt om i världen för att komma närmare målet.
23776_t.jpg

Bonden som miljövårdare

Den här publikationen är Natur och Miljö:s inlägg i den politiska debatten om jordbrukets framtida utveckling.
22805_t.jpg

Nytta och nöje av skogen

Kommuner och församlingar som skogsägare. En handbok om god skogsvård i skogar som ägs av kommuner, församlingar och andra samfund.
22480_t.jpg

Med energi mot framtiden

Miljöanpassad energiteknik i Svenskfinland. Ett paket miljösmarta exempel på vardagsval och storskaliga lösningar som kan föra in energianvändningen i vårt land på nya spår.
21266_t.jpg

Ur jorden till borden

Vårt temahäfte 2012, Ur jorden till borden, ger en inblick i jordbruket världen över. Hot mot odlingsmarkerna, landrofferi, resultat ev EU:s jordbrukspolitik, ekologiskt i Afrika och biobränsle i stället för mat, är några av de teman vi fokuserar på.