Gräsbränningstalko i Sandviken med Pargas Naturskyddsförening

3 September

Seivisvägen 379, Pargas

På lördag den 3 september ordnar Pargas Naturskyddsförening talko i Sandviken i Pargas kl.12 ->. På området återställs ett igenvuxet kulturlandskap och en hassellund. På området ordnas talkon flera gånger under året och under denna talkodag är gräsbränning på programmet. Föreningen bjuder på talkovägkost.

Taggar