Jättebalsamintalko med Helsingfors Naturskyddsförening 27.8

Välkommen på jättebalsamintalko i Malm!
27 Augusti

Startpunkt: Busshållplatsen vid Rikroken, Nedre Malm, adress Gamla Helsingevägen 2. Träffpunkt vid busshållplatsen som är på samma sida av vägen som Kielo International School och Rinki-ekopunkt.

Utrustning: skyddande kläder (långa byxor, stövlar, trädgårdshandskar) och vattenflaska.

Ingen förhandsanmälan behövs, välkommen!

Tilläggsinformation: Minna/Helsys grupp för invasiva arter, tfn 044 5854 044

Andra talkotidpunkter i Malm i augusti:

Lö 6.8 kl. 14

Lö 13.8 kl. 14

Lö 20.8 kl. 14

Lö 27.8 kl. 14

OBS! Utöver Rikrokens lördags-talkon kommer det att ordnas pop-up jättebalsamintalkon under vardagskvällar på olika områden i Malm. Följ med Helsingfors Naturskyddsförenings hemsida och Facebook evenemang för att få veta mera!

Taggar