Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Naturmarsch den 18 mars!

Välkommen på naturmarschen den 18.3.2023!
18 Mars

På flera orter runt omkring i Finland

Finland är ett av världens stabilaste, rikaste och lyckligaste länder. Finländarnas största stolthet är den finska naturen. Men vår natur mår dåligt. Naturförlusten och klimatuppvärmningen måste stoppas för att vi skall kunna värna om våra kära naturlandskap och välfärdsstaten även i framtiden.

Vi lever under det sista årtiondet, då det ännu är möjligt att omvandla naturförlusten till en återhämtning av naturen och begränsa uppvärmningen av klimatet till en sådan nivå att livet på vår jord är livskraftigt och drägligt för oss alla. Vi måste stoppa dessa kriser tillsammans. Den finska naturen kan endast skyddas i Finland. Naturen behöver ett ännu starkare skydd och vi måste hålla fast vid de vetenskapligt underbyggda klimatmålen.

Under valperioden 2023–2027 måste riksdagen fatta beslut som säkerställer ett tillräckligt utrymme för naturen och garanterar tillräckliga utsläppsminskningar inom alla sektorer.

Kampen mot klimatkrisen och naturförlusterna måste beaktas i alla politiska beslut. Samtidigt måste vi garantera en rättvis fördelning av åtgärder och kostnader för den ekologiska omställningen. Alla ska ges möjlighet att delta i beslutsfattandet även mellan valen och principen ”förorenaren betalar” måste förverkligas. De som har det sämre ställt och drabbas ekonomiskt av den ekologiska omställningen måste få stöd under processens gång.

Ett fossilfritt välfärdssamhälle där naturen återhämtar sig är fullt möjligt.

Nästa regering bör stoppa naturförlusten genom att:
- Skydda de sista natur- och gammelskogarna, samt 30 procent av Finlands land- och vattenområden
- Säkerställa tillräcklig finansiering för naturskydd och återställning av naturen genom att binda den till 1 procent av bruttonationalprodukten.
- Stifta en naturlag som motsvarar klimatlagen och förnya skogslagen i linje med klimat- och naturmålen.

Nästa regering bör övergå från klimatmål till klimatåtgärder och:
- Utarbeta ett räddningspaket för kolsänkorna och begränsa skövlingen av skogar.
- Korrigera de ekonomiska styrmedlen i linje med principen förorenaren betalar och stärka hållbara lösningar inom markanvändningen, jordbruket, trafiken och energihushållningen.
- Styra efterfrågan och konsumtionen i riktning mot en klimat- och naturvänlig vardag.

Spara datumet och följ med alla förberedelser inför marschen på naturmarschens hemsida!

Anmäl dig som frivillig för att hjälpa till med ordnandet av marschen eller ordna en egen marsch på din ort.

Marschen marknadsförs via flera olika kanaler på sociala medier.

På Facebook finns det evenemang för följande orter var marschen kommer att ordnas: Helsingfors, Raseborg, Tammerfors, Jyväskylä och Kuopio.

Du hittar även information om Naturmarschen på Instagram och Twitter.

Följ med, dela och locka med dina vänner på marschen! Vi ses på marschen :)

Taggar