Paneldebatt, Vår stad vid Östersjön – utveckling under ansvar

Under de senaste åren har investeringarna i Hangö ökat betydligt, vilket naturligtvis i grund är positivt. Investeringarna har betytt en livlig byggverksamhet, nya bostäder har byggts och renoverats för både hangöbor och deltidsboende.

Den ökade verksamheten har ställt krav på samhällsplaneringen. För att Hangö skall utvecklas ansvarsfullt till ett levande,fungerande samhälle där möjligast många kan trivas bör en öppen diskussion föras om planeringens målsättningar.

Hit hör styrandet av byggandet, var man kan bygga och hur, trafikplanering, olika åldersgruppers intressen osv.
29 Maj

Hangö, Stadshusets festsal

-

Stadshusets festsal Söndagen 29.5 klo 15-18.00

Öppet för alla intresserade

Med denna paneldebatt vill Hangö Miljöförening medverka till denna diskussion. Debatten ordnas i samarbete med Hangö museum inom ramen för utställningen Minnenas Östersjön

Moderator: Esko Kari

Jaakko Laiho

- Hangon kansallisen kaupunkipuiston synty ja tavoitteet

- Mitä puisto on ja sen mahdollisuudet ja velvoitteet

Yrjö Sahlstedt PM om

- Vem skall bära ansvar för de allmänna områdena

- Hur skall vi förhålla oss till äldre stadsplaner

Johanna Schauman

- Motiven att flytta från centrum av Europa till småstaden, värderingarna, nya utmaningar

- En grön stad: egen trädgård, havet, stranden, miljön, vandringar med hunden

Susanne Kollin

- kulturhistoriska arvet som fortfarande borde förvaltas i vår stad. Badhusparken, Gunnarsstrand, Kapellhamnen, stadens egentliga centrum allt från Boulevarden, till Skolgatan.

Johannes Runeberg

- Bilproblemen under sommarmånaderna

- Övervakning av regler och förordningar

Paneldiskussion & Publikens frågor och åsikter

Taggar