Skogsmarschen 24.9.2022

Kom med på årets största miljödemonstration för skogsnatur och kolsänkor i Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg, Joensuu och Raseborg!
I Helsingfors marscherar vi med start från Senatstorget på lördag den 24.9 klockan 13.30.
24 September

Sanna Marins regering har i sitt regeringsprogram satt som ett av sina mål att stärka Finlands kolsänkor och kolförråd samt stoppa utarmningen av den finska naturens mångfald. Trots alla löften har kolsänkorna i våra skogar kollapsat och inte ens statens sista egna naturskogar har skyddats.

I början av sommaren stod det klart att Finlands markanvändningssektor för första gången förvandlats till en utsläppskälla i stället för en kolsänka. Det här är en följd av bland annat fjolårets stora avverkningar och nedbromsningen av skogsbeståndets tillväxt.

Kolsänkornas kollaps hotar Finlands strävan att nå sina klimatmål. Dessutom försvagar den kraftiga skogsanvändningen flera arters livsmiljö och accelererar utarmningen av biodiversiteten.

Nu är det dags att börja arbeta för att nå de uppställda målen. Regeringen kan fortfarande stoppa kolsänkornas oroande utveckling genom ett räddningsprogram där man fastställer nödvändiga snabba åtgärder för att förbättra kolsänkorna.

Genom att skydda de för biodiversiteten oersättliga skogarna kan Finland ännu förhindra att de här unika livsmiljöerna försvinner och hålla tillbaka utarmningen av vår natur.

För att ställa om kursen mot en hållbar framtid måste vi kräva det tillsammans. Kom med på Skogsmarschen den 24 september och visa Finlands regering att det är dags att lyssna på experter, infria löften och sätta gränser för avverkningarna som urvattnar klimat- och miljömålen!

***

VI KRÄVER att Finlands regering...
► omedelbart skyddar alla oskyddade naturskogar och urskogar på statsägd mark.
► inleder åtgärder för att skydda 30 procent av Finlands skogar.
► tar i bruk avskogningsavgifter samt andra påverkningsmedel för att trygga och öka kolsänkorna inom markanvändningssektorn.
► avsevärt minskar avverkningen i ekonomiskogar på statens mark.
► tryggar finansieringen för att frivilligt skydda privata orörda skogar och urskogar.

PROGRAM:

13:30 Samling på Senatstorget, förord, instruktioner för marschen, information om tillgänglighet och upprop
13:40 Lyyti
14:00 Janne Hirvasvuopios tal
14:10 Påminnelse om instruktionerna och organisering av marschen
14:15 Marschen startar från Senatstorget och går via Alexandersgatan och Mannerheimvägen till Riksdagshuset. DJ:rna Victoria och WMNWM anger tempot för marschen.
15:00 VIMMA
15:40 Ida Korhonens tal (Skogsgruppen)
15:50 Talprogram (preciseras senare)
16:30 Malla
17:00 Slutord

***

Du hittar Skogsmarschen också på Instagram: @metsamarssi2022 och Facebook.

Kolla även vårt pressmeddelande om marschen.

Vill du komma med Natur och Miljö på marschen? Kontakta Natur och Miljös förbundsassistent, Johanna Lindholm per mail: johanna.lindholm@naturochmiljo.fi eller telefon: +358 45 2700 316, så marscherar vi tillsammans.

***

Skogsmarschen 2022 arrangeras av:
Climate Move
Kampanjen Ei polteta tulevaisuutta
Elokapina
Finnwatch
Fridays for Future
Greenpeace
Klimatföräldrarna
Klimatmor- och farföräldrar
Luonto-Liitto
Jordens vänner i Finland
Våra skogar-rörelsen
Natur och Miljö
Finlands naturskyddsförbund

Taggar