Anmälan förbundskongressen i Korsholm 12-13 september 2020

Fyll bara i en deltagares uppgifter per blankett. Om det är fråga om en familjemedlem kan man uppge detta under "Övriga önskemål, frågor". Frågor markerade med asterisk är obligatoriska.

Frågor? Kontakta oss!

  • Birthe Weijola

    Projektledare

    Förbundskongressen 2020

    E-postadress: birthe.weijola (at) naturochmiljo.fi