Tranor på Söderfjärden. Foto: Pentti Sormunen

Förbundskongress 2020

Välkommen på förbundskongress i Korsholm 12-13 september 2020!

Foto: Aarno Isomäki / Vastavalo

Natur och Miljö är 50 år ung och står igen vid ett vägskäl. Det är dags att staka ut riktningen för de kommande tre åren. Medlemmarna samlas till stadgeenlig förbundskongress för att bl.a. välja förbundsordförande och godkänna en treårsplan för åren 2021–2023. På programmet finns som vanligt både utfärder och den traditionella festmiddagen. För fågelintresserade finns en unik möjlighet att följa med tranornas höstflyttning på Söderfjärden.

På grund av coronaepidemin ordnas förbundskongressen undantagsvis på hösten.

Program

Fredag 11 september

21.15 Avfärd med buss från Vasa

Lördag 12 september

8.00 Morgonmål

9.00 Valbart program

- Stundars vandringsled

- Meteoria Söderfjärden

- besök en ekogård

12.00 Lunch på Solf Gästgivargård

13.00 Förbundskongressen öppnas

14.45 Kaffepaus

15.30 Workshoppar och gruppdiskussioner

18.00 Bastu / fritid

19.00 Festmiddag: Natur och Miljö 50 år. Lördagen avslutas med en festmiddag på ekologiska, närproducerade råvaror och underhållande program. Under festmiddagen uppmärksammas Natur och Miljös 50-årsjubileum.

21.00 Fri samvaro

Söndag 13 september

6.30 Fågelskådning för morgonpigga

8.00 Morgonmål

9.00 Förbundskongress, mötesförhandlingar

12.00 Lunchpaus

13.00 Förbundskongress fortsätter

15.30 Mötet avslutas och buss avgår till Vasa

Välj mellan tre olika programpunkter på lördag förmiddag:

Stundars vandringsled

Upplev Söderfjärdens vidder till fots. Vi får en guidad tur vid Söderfjärdens pumpstation, besöker fågeltornet och ser de gamla gårdarna på Stundars bostadsområde. Efter vandringen är det möjligt att på egen bekostnad besöka Stundars hembygdsmuseum. Vi går cirka 4 km i lugn takt.

Meteoria Söderfjärden

Ta del av Meteoria Söderfjärdens utställningar om Söderfjärdens historia från meteoritnedslag till dagens jordbruks- och Natura 2000 -område. Efter guidningen besöker vi fågeltornet mitt ute på Söderfjärden, där det i september är möjligt att se tusentals rastande tranor och andra flyttfåglar.

Besök en ekogård

Besök Bjarne och Camilla Maras ekologiska mjölkgård i Vikby. På gården finns cirka femtio kor. Vi bekantar oss med hur vardagen på gården ser ut mitt i brådaste skördetid och hör om framtidens energilösningar inom jordbruket.

Distansdeltagande

På grund av coronaepidemin erbjuds i år möjlighet att delta i mötet på distans via videokonferens. Närmare instruktioner för distansdeltagande hittar du här. Ange på anmälningsblanketten om du vill delta i mötet på distans.

Möteshandlingar

Du hittar möteskallelsen och möteshandlingarna här.

Fullmakt

Personer som representerar organisationen behöver uppvisa en fullmakt. Du kan ladda ner ett underlag för fullmakt här.

Motionera mera!

Du kan påverka genom att lämna in en motion. Styrelsen tar emot motioner ända till den 3 augusti.

Förtjänsttecken

Under veckoslutet utdelas Natur och Miljös förtjänsttecken i silver åt en eller flera personer som utfört en betydande ideell insats för naturskydd och miljövård inom Natur och Miljö. Styrelsen tar emot nomineringar till förjänsttecknet fram till den 3 augusti.

Transporter

Vi ordnar gemensam transport från Vasa. Till Vasa kan du komma med t.ex. tåg (www.vr.fi) eller buss (www.matkahuolto.fi).

Vi erbjuder busstransport från Vasa resecentrum (järnvägs- och busstation) till Solf Gästgivargård på fredag kväll kl. 21.15.

På söndag efter att förbundskongressen avslutats kör bussen från Solf till Vasa resecentrum.

Busstransporterna ingår i deltagaravgiften för veckoslutet (30 euro). Meddela på anmälningsblanketten om du behöver transport.

Platsen

Förbundskongressen ordnas på Solf Gästgivargård. Den ligger centralt belägen i Solf kyrkby i Korsholm, bara ca 17 km från Vasa. I närheten ligger bland annat Söderfjärdens meteoritkrater och Stundars hembygsmuseum.

Solf Gästgivargårds huvudbyggnad är uppförd år 1890. På gårdstunet finns också en gammal bod och ett loft. Adressen är Solfvägen 199, Korsholm. Det går bilväg ända fram.

Bekanta dig med Solf Gästgivargård här.

Natur och Miljö har reserverat övernattningsmöjligheter för nätterna mellan fredag och lördag och lördag och söndag på Solf Gästgivargård. Sovplatser finns inne i huvudbyggnaden och i gårdsbyggnaderna.

Övernattningen kostar 20 euro/person/natt.

Mat

I deltagaravgiften 30 euro ingår lunch på lördag och söndag, lördagens kaffepaus och middag. För dem som övernattar ordnas kvällsbit på fredag och lördag samt frukost på lördag och söndag.

Barnprogram

Barnprogrammet är inställt på grund av liten efterfrågan.

Foto: Kvarkens naturskola

Beaktande av coronaepidemin

På grund av läget med coronaepidemin ordnas förbundskongressen undantagsvis i september. Mötesveckoslutet faller inom den tidsram som riksdagen har gett för anordnande av föreningsmöten.

I mötesarrangemangen följer vi myndigheternas instruktioner gällande ordnande av publikevenemang under coronaepidemin. Det innebär att vi håller säkerhetsavstånd på 1-2 meter, undviker köbildning och trängsel och iakttar god hand- och hosthygien. På Solf Gästgivargård finns tillgång till handsprit och engångs munskydd.

Kom inte till förbundskongressen om du känner dig sjuk! Det är möjligt att annulera sin anmälan på kort varsel på grund av förkylningssymtom eller misstanke om coronasmitta. I sådana fall faktureras inte deltagaravgiften.

Anmäl dig senast 31.8. här!