Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Lasse Ansaharju, vastavalo.net

Möteshandlingar 2023

Styrelsens förslag och diskussionsunderlag är utgångspunkten för diskussionen och beslut på mötet. Motförslag och förslag till kompletteringar kan presenteras först under mötet.
Webbsajten borde klara av många samtidiga användare under mötet, men vi rekommenderar att du laddar ner egna kopior av handlingarna i god tid före mötet.
På grund av webbreformen våren 2020 finns inte handlingarna från tidigare förbundsmöten tillgängliga på webben just nu. Kontakta kansliet om du är intresserad av arkivmaterial.

Möteskallelsen:

Kallelse till stadgeenlig förbundskongress

Möteshandlingar:

Omröstnings- och valordning

Bilaga A: Föredragningslistan ("arbetsordning")

Bilaga Ba: Behandling av motioner från medlemmar

Bilaga Bb: Behandling av motioner från medlemmar

Bilaga C: Fastställande av förbundets årsberättelse för år 2022

Bilaga D: Revisionsberättelse 2022

Bilaga E: Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Bilaga F: Val av förbundsordförande

Bilaga G: Val av styrelsemedlemmar och suppleanter i stället för dem som är i tur att avgå

Bilaga H: Fastställande av arvoden för förtroendevalda

Bilaga I: Val av revisor samt verksamhetsgranskare

Bilaga J: Val av valberedningsutskott inför förbundsmötet 2024

Bilaga K: Fastställande av förbundets medlemsavgifter för år 2024

Bilaga L: Fastställande av förbundets verksamhets- och ekonomiplan för de tre följande kalenderåren 2024–2026

Bilaga M: Fastställande av förbundets verksamhetsplan 2024

Bilaga N: Fastställande av förbundets budget 2024

Bilaga O: Beviljande av fullmakt år styrelsen att använda medel ur verksamhetsfonden

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar