Möteshandlingar 2021

Styrelsens förslag och diskussionsunderlag är utgångspunkten för diskussionen och beslut på mötet. Motförslag och förslag till kompletteringar kan presenteras först under mötet.
Webbsajten bore klara av många samtidiga användare under mötet, men vi rekommenderar att du laddar ner egna kopior av handlingarna i god tid före mötet.
På grund av webbreformen våren 2020 finns inte handlingarna från tidigare förbundsmöten tillgängliga på webben just nu. Kontakta kansliet om du är intresserad av arkivmaterial.

Möteskallelsen:

Kallelse till stadgeenlig förbundsmöte Uppdaterad till rätt möteskallelse (5 april kl 17:53)

Möteshandlingar

Bilaga A: Föredragningslistan ("arbetsordning")

Bilaga B: Motioner

Bilaga C: Verksamhetsgranskarens uppdrag

Bilaga D: Ny fullmakt gällande Skärgårdsfondens kapital

Bilaga E: Årsberättelse 2020

Bilaga F-a: Revisionsberättelse

Bilaga F-b: Verksamhetsgranskningsberättelse

Bilaga G: Bokslut och verksamhetsberättelse

Bilaga H: Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Bilaga I: Arvoden för förtroendevalda

Bilaga J: Val av revisiorer och verksamhetsgranskare

Bilaga K: Val av valberedningsutskott

Bilaga L: Medlemsavgifter 2022

Bilaga M: Verksamhetsplan 2022

Bilaga N: Budget 2022

Bilaga O: Fullmakt verksamhetsfonden

Bilaga P: Förslag till stadgeändring

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar