Utgå från statuterna: Förtjänsttecknet delas ut till medlem eller person som utfört en betydande ideell insats för naturskydd och miljövård inom Natur och Miljö.

Den som nominerar kan också vara en organisation, t.ex. en lokalförening.

T.ex. planerade händelser (jubileumsår, beslutsprocesser) med koppling till nomineringen