hem
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Natursnurran

Här kan du uppleva stämningen i naturen under olika årstider. Obs! Du behöver en Flash Player för att kunna se och lyssna på natursnurran.

Finlands Natur

Finlands Natur nr 1/2019 svallar vårkänslorna i naturen. Hur påverkar vårljuset växter och fåglar? Går det dåligt för insekterna? Lönar det sig att sorterna plast? Svaren på de här och många andra aktuella miljöfrågor finns i vårnumret av Finlands Natur.

En del av artiklarna hittar du i Finlands Naturs webbarkiv,  men om du vill läsa resten av den digra tidningen är det enklast att prenumerera - redan idag!

Natur och Miljös kalender

Inga händelser på kommande

Kampanjen Solsvar

Är du nyfiken på hur du kan värma upp ditt hem, ditt vatten eller producera el med energi från förnybara källor? Upptäck Solsvar här

Lediga jobb

Läs mer om  lediga jobb hos oss.

Ensidig och halvfärdig handlingsplan för skarv

02.10.2017 kl. 09:47
Natur och Miljö står inte bakom åtgärdsplanen för skarv i Österbottens kustområden som publicerades idag. I slutskedet av förhandlingarna krävde majoriteten att skarvstammen skall minskas till 25 procent av 2016 års nivå. Det här kunde inga naturorganisationer godkänna, vilket resulterade i avvikande åsikter.

–Jag är djupt besviken över att samarbetsgruppen inte följde miljöministeriets anvisningar om att söka samförstånd mellan alla parter som fått en inbjudan, säger Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman. Åtgärdsplanen får klart mindre tyngd utan naturorganisationerna och risken för att åtgärder bromsas av besvär ökar.

Natur och Miljö anser att frågan om skarvstammens storlek skall hanteras på nationell nivå, i form av en nationell skötselplan för skarvstammen. Däremot kan Natur och Miljö godkänna att man begränsar storleken på enskilda kolonier inom de fem exempelområden som lyfts fram i åtgärdsplanen.

Trots ett otillfredsställande slutresultat anser Natur och Miljö att förhandlingsprocessen var nyttig. Mycket arbete lades ner bland annat på att sammanställa information om hur man kan påverka skarvarnas antal och beteende. Natur och Miljö hoppas att det här skall synas i form av bättre ansökningar om undantagslov.

–Vi var mycket nära en samsyn om hur koloniernas storlek skall begränsas, konstaterar Bernt Nordman. Äggoljning och skrämsel kan naturorganisationerna godkänna, men bland representanterna för fiskesektorn och vattenägarna finns en övertro på skjutvapnens förmåga att lösa skarvkonflikten.

Natur och Miljö medverkar i den regionala samarbetsgruppen för skarv i Österbotten. Natur och Miljös representant Bernt Nordman medverkade fram till den 14.8.2017 i en beredningsgrupp som utformade förslaget till åtgärdsplan. Nordman lämnade gruppen i augusti när den övergick från konsensus till majoritetsbeslut. På samarbetsgruppens möte den 18.9.2017 då handlingsplanens innehåll godkändes lämnade Nordman in en avvikande åsikt, som ingår som bilaga i åtgärdsplanen.

 

Mera information

Bernt Nordman, 045 2700313