Foto: Lasse Ansaharju / Vastavalo

Fira jubileum med oss

Sedan år 1970 har engagerade naturvänner samlats ihop för att stå upp för naturens och miljöns bästa. En genomsyrande tanke i förbundets verksamhet är vikten av egna naturupplevelser och kännedom om ens omgivning. Genom egna naturupplevelser lär man känna naturen, vilket skapar grunden till att vilja värna om den.

Fira jubileumshösten med att minnas tillbaka på allt som miljörörelsen åstadkommit hittills, följ med våra plock ur historien som vi publicerar under höstens gång. Delta och dela dina minnen på vår Facebook och sprid jubileumsglädjen. Vi har gjort mycket, men har ännu mycket framför oss.

Visa ditt stöd för miljörörelsen

Medlemskap i Natur och Miljö är ett konkret sätt att visa att du tycker att naturskydd är viktigt.

Som medlem har du rätt att vara med och påverka förbundets verksamhet och hurdan miljöpolitik vi förespråkar. Du kan välja att bli medlem i riksförbundet eller en lokalförening. Redan ett medlemskap i sig signalerar stöd till rörelsen och är en värdefull insats.

Tillsammans är vi mer och kan sätta ännu större mål för vårt arbete i klimatkrisens tid.

Bli medlem

50 år av organiserad volontärverksamhet

I höst blickar vi tillbaka på våra 50 år som en del av miljörörelsen – och banar väg för en blomstrande framtid. Natur och Miljös lokalföreningar har i årtionden organiserat medborgarnas kamp mot miljöförstörande projekt och fört samman naturvänner i gemensamma naturvårdstalkon och naturupplevelser.

Lokalföreningarna har bland annat engagerat sig i projekt som vattenkraftverket i Österbotten, kärnkraftverken i Ingå och Sibbo samt oljeraffinaderier i Hangö udd och Sköldvik. När det gäller praktisk naturvård var Natur och Miljö en av de första organisationer som arrangerade talkoläger för att restaurera gamla kulturbiotoper. Röjningsarbete och restaurering gjordes bland annat i Nagu på öar som idag ingår i Skärgårdshavets nationalpark.

Som miljöpolitisk organisation är Natur och Miljö en sakkunnig medlem i delegationer och arbetsgrupper. Organisationen framställer miljöinformation på svenska och sköter om att nationella medborgarinitiativ, som Adjö till kalavverkningar och aktuella Lämna torven, finns tillgänliga också på svenska.

Intresset för miljöfrågor har vuxit de senaste åren, vilket syns i aktiva rörelser för bl.a. klimatet och Östersjön. Det är också viktigt att ge stöd åt organisationer som jobbar bakom kulisserna, till exempel i arbetsgrupper för lagstiftning, och då är medlemskap ett sätt att visa sitt stöd för arbetet. Som medlem kan du välja att bli medlem i riksförbundet eller understöda lokal verksamhet genom medlemskap i en lokalförening.

Förutom politiskt påverkande och medborgarengagemang driver Natur och Miljö fyra populära naturskolor som utgör en stor del av organisationens verksamhet. Vår målsättning är att allt fler får egna naturupplevelser och blir intresserade av att aktivt värna om miljön.

Visa ditt stöd för arbetet för naturens väl. Bli medlem i Natur och Miljö.

Läs mer

Följ oss och delta!

Följ oss på Facebook för minnen och plock ur miljörörelsens historia @NaturochMiljo.

Vill du dela med dig av egna minnen? Kommentera minnen på Facebook eller skriv till oss per e-post kommunikation (at) naturochmiljo.fi.