malgrupper/larare/abolands_naturskola/program/skola_ak_1_6
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_tickor.jpg

Våra temadagar för åk 1-6

Programmens längd: 3 - 5 h

Max antal elever/grupp: 25 st

 

Upptäcktsfärd på myrstigen (åk 1-2)

Vart leder alla myrstigar i skogen? Hur pratar myror med varandra? Vad händer i myrstackens olika rum? Vi dyker ner till skogsbottnen och följer med myran Tyra på en spännande dag i en stackmyras liv bland barr och blåbärsis. Vi undersöker, leker, räknar och samarbetar på olika vis – det är myror duktiga på!

Nedbrytarvännerna på vift (åk 3-4, höst)

Vi lär känna gråsuggor, daggmaskar, sniglar och snäckor. De är alla ryggradslösa nedbrytare som förvandlar det de äter till jord. Vi lever oss in i nedbrytarnas liv genom roliga lekar och sinnesövningar samtidigt som vi lär oss hur mylla blir till. Med riktig forskarutrustning söker vi också reda på småkryp för att dokumentera och kategorisera djurlivet i närmiljön.

Vårt hav (åk 3-6, höst) 

Vi undersöker Östersjön. Vi vadar i havet och undersöker vad som finns under ytan. Genom olika övningar och egna undersökningar lär vi oss om vattnet, havsbotten, stranden, arterna och hur allting hänger ihop. Vi märker också vad vi själva kan göra för att havet ska må bra.

Upplev höstnaturen! (åk 1-6, höst)

Upplev naturen med alla sinnen! Under den här fartfyllda utedagen behövs både upptäckariver och kreativitet. Vi studerar höstfenomen med våra olika sinnen och funderar på hur naturen förbereder sig inför vintern. Programmet kan varieras enligt elevernas ålder och era önskemål.

Vinterprogram  (åk 1-6, vinter)

Eleverna upplever vinternaturen, särskilt från djurens perspektiv. Dagen är sannolikt kall och vi funderar på överlevnadsstrategier under vintern. Vi undersöker förstås snön, dessa nästan magiska iskristaller, söker spår, både i snön och på andra sätt och håller värmen med hjälp av lekar där eleverna håller sig i rörelse.

Vatten ger liv (åk 4-6, vår och höst)

Vi träffas på stranden till en insjö eller annat sötvattendrag och låter oss inpireras av vattnet. Vi studerar vattnets egenskaper och gör övningar där vi lär oss om rent dricksvatten både lokalt och globalt. Vi undersöker också livet under vattenytan.

Karin Korsspindels förunderliga värld (åk 1-3, vår och höst) 

Karin Korsspindel lever ett undanskymt liv bland grässtrån, grenar och andra gömställen i skogen. Kom med ut och undersök spindlar och andra småkryp i din närmiljö! Tillsammans lever vi oss in i en spindels vardag. Vi undersöker och leker med anknytning till årstiden, skogsnaturen och spindlars liv. 

Följ med våren (åk 3-5, vår)

När naturen vaknar upp ur vinters vila kommer våren med ljus, värme, färger, liv och läten. Vilka djur är det som kryper fram ur sina vintergömmor? Vi letar efter vårtecken med hjälp av alla våra sinne. Vi låter vårtecknen inspirera eleverna i fartfyllda lekar, skapande och fantasieggande undersökningar.

Fågelutflykt i Barnens fågelvecka (åk 3-6, maj) (Även åk 1-2 med Boris Bofink)

Under fågelutflykten lär vi oss om fåglarnas beteende och häckning medan vi provar på att ha fågelskådning som hobby för en dag. Genom praktiska uppgifter, spel och kikarövningar blir de vanligaste vårfåglarna och deras vårsysslor bekanta.

Fågelutflykten kan ordnas på en strand nära skolan eller vid ett fågeltorn dit ni tar er med buss. Naturskolläraren har hand om undervisningen och har med sig all utrustning som behövs för dagen. Ta gärna matsäck och egna kikare om ni har.

 

Med åk 1-2 kommer Boris Bofink med på fågleutflykten, som kan ordnas i skolans närskog.

 

Barnens fågelvecka arrangeras årligen en vecka i maj och är ett samarbete mellan BirdLife, Luonto-Liitto och Natur och Miljö. Det är möjligt att delta i fågelveckan också på egen hand utan naturskolan. Läs mera.