malgrupper/larare/alands_naturskola/vad_vi_gor/naturskolklass
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Daghem och förskola

Daghemmen kan också delta i naturskolans fadderverksamhet med 4 naturskoldagar under ett läsår. Då är naturskoldagarna ca 2 h långa och anpassade enligt grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Temat för året varierar år från år, men undervisningen utgår alltid från årstiderna, gruppens förutsättningar och barnens närmiljö. Ta kontakt så berättar vi mera! 

Bli naturskolklass för läsåret 2019-2020 (årskurs 3-4)

Upptäck naturens alla olika årstider!

Som naturskolklass blir både elever och lärare bekanta med naturen som lärmiljö. Samtidigt som vi förankrar ekologiska begrepp i verkligheten lär vi oss att se samband i naturen och förstår hur arter är beroende av varandra och sin livsmiljö.

Vi förstår att människan är en del av naturen och lär oss om hur vi ska värna om den i vår vardag. Gruppen får positiva upplevelser som ni kan återvända till i klassrummet.

Ett år som naturskolklass består av fyra olika naturskoldagar under läsåret.

Programmet varierar enligt årstid och leds av naturskollläraren. Undervisningen sker i världens största klassrum-utomhus ! Verksamheten vänder sig till årskurs tre och fyra.

Ta kontakt så berättar vi mer!