malgrupper/medlem
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg

Transporter

Vi ordnar gemensam transport från Vasa. Till Vasa kan du komma med t.ex. tåg (www.vr.fi) eller buss (www.matkahuolto.fi).

Vi erbjuder två busstransporter från Vasa resecentrum (järnvägs- och busstation) till Solf Gästgivargård: På lördag kl. 11.10 och kl. 13.40.

Meddela på anmälningsblanketten om du behöver transport.

På söndag efter att förbundskongressen avslutats kör bussen från Solf till Vasa resecentrum. Man hinner till tåget som avgår kl. 16.24.

Busstransporterna ingår i deltagaravgiften för veckoslutet (30 euro).

Platsen

 

Förbundsmötet ordnas på Solf Gästgivargård. Den ligger centralt belägen i Solf kyrkby i Korsholm, bara ca 17 km från Vasa centrum. I närheten ligger bland annat Söderfjärdens meteoritkrater och Stundars hembygsmuseum.

Solf Gästgivargårds huvudbyggnad är uppförd år 1890. På gårdstunet finns också en gammal bod och ett loft. Adressen är Solfvägen 199, Korsholm. Det går bilväg ända fram.

Bekanta dig med Solf Gästgivargård här.

Natur och Miljö har reserverat övernattningsmöjligheter för natten mellan lördag och söndag på Solf Gästgivargård. Sovplatser finns inne i huvudbyggnaden och i gårdsbyggnaderna.

Övernattningen kostar 20 euro/person. 

Mat

I deltagaravgiften 30 euro ingår lunch på lördag och söndag, lördagens kaffepaus och middag. För dem som övernattar ordnas kvällsbit på lördag kväll samt frukost på söndag.

Barnprogram

Kvarkens naturskola ordnar aktiviteter i naturen för barn i åldern 5–12 år under mötesförhandlingarna (lördag em, söndag fm och em). Förhandsanmälan behövs. Deltagaravgiften för barn över 5 år är 30 euro för hela veckoslutet. Avgift för logi (20 euro) tillkommer. Barn under 5 år får delta och övernatta gratis, men för dem ordnas inget skilt program.

Beaktande av coronaepidemin

Natur och Miljö utgår i nuläget från att förbundskongressen kan hållas vid den planerade tidpunkten. Coronaepidemin och de begränsningar som regeringen infört väcker förståeligt nog frågor kring hur mötet kan hållas på ett tryggt och stadgeenligt sätt. Vi arbetar för tillfället med att hitta svar på dessa frågor.

Ändringar i programmet har redan gjorts – festmiddagen på lördag kväll ordnas t.ex. inte, logi ordnas endast mellan lördag och söndag och förbundskongressens beslutsärenden koncentreras till söndagen.

Specialarrangemang för att minska risken för smittospridning under förbundskongressen utreds aktivt och information om dem publiceras inom kort. Natur och Miljö följer med hur coronaläget utvecklas och följer myndigheternas anvisningar.

Deltagare uppmanas att trots läget anmäla sig till förbundskongressen. Anmälan betraktas i detta skede som preliminär. Vi kontaktar de anmälda per e-post i slutet av maj och ber dem att bekräfta sitt deltagande. Anmälan blir bindande först efter att vi mottagit bekräftelsen.

Anmäl dig senast 28.5.2020 här

Förbundskongress 2020

13 Juni 2020 kl. 12.00–14 Juni 2020, 15.30
lör. 13 juni

 

11.10 Avfärd med buss från Vasa

12.00 Lunch på Solf Gästgivargård

13.00  Valbart program

          - exkursion längs Stundars vandringsled

          - familjepaddling

16.00 Förbundskongressen öppnas, presentationer

17.30 Middag

18.15 Workshoppar och gruppdiskussioner

20.00 Fri samvaro, kvällsbit, bastu

sön. 14 juni

8.00  Morgonmål

9.00  Förbundskongress, beslutsärenden

12.00 Lunchpaus

15.30 Mötet avslutas och buss avgår till Vasa


 

Klicka här för mera infoPlats
Solf Gästgivargård
Solfvägen 199
65450 Solf


Arrangör
Natur och Miljö r.f.