Nätverket Svenskfinlands utomhuspedagoger

Vi erbjuder fortbildning, inspiration och nätverksbygge för dig som jobbar med utomhuspedagogik på svenska i Finland.

Regionala nätverksträffar

Den primära målgruppen är aktörer som erbjuder utomhuspedagogiska tjänster till skolor, daghem, lärare och småbarnspedagoger. Nätverksträffen i höst har välbefinnande och olika sätt att må bra i naturen som övergripande tema.

Vi ser gärna att så många som möjligt deltar och erbjuder därför denna träff kostnadsfritt för alla intresserade!

Målet är att du ska få konkreta verktyg för att öka barnens välbefinnande i naturen. Vi provar olika aktiviteter i praktiken för att sedan diskutera tillsammans hur vi kan tillämpa dem den egna undervisningen. Men vi ska också gå lite mer på djupet än så.

 • Vad kan du göra för att själv orka bättre?
 • Hur känner du dig i din kropp?
 • Hur varvar du ner inför en grupp?
 • Hur återhämtar du dig utomhus efter ett undervisningspass?

Dessa frågor besvaras och du får testa på olika metoder för att öka ditt eget välbefinnande. Tid finns även för att lära känna varandra och utbyta tankar, erfarenheter och idéer.

Plats och tid

Österbotten, 7.12, Villa Elba, Karleby
Åboland, 8.12, Runsala naturskola, Åbo
Nyland, 9.12, Vanda naturskola

Anmäl ditt deltagande - obs! bindande anmälan

Program

9.30 Välkommen och presentation av deltagare

10.00-11.00 Skönt i naturen – praktiska aktiviteter för att öka barnens trygghet och välbefinnande i naturen

11.00-11.30 Reflektioner kring egna erfarenheter

11.30-12.30 Lunch

12.30 Må bra i naturen – vad kan du göra för att själv må bra och skapa förutsättningar för en psykofysiskt hållbar utomhuspedagogik. Sonja Loo, Esprit Wellness

14.30 Vi bildar smågrupper, dricker kaffe, utbyter idéer, utvärderar dagen – nätverksbygge

15.30 Dagen avslutas

Om föreläsarna

Sonja Loo

Djur- och naturvän som också är lärare inom småbarnspedagogik, utbildad massör, fasciaterapeut samt lärare i medveten rörelseträning enligt the Franklin Method®

Tessa Turtonen

Pedagogie magister, klasslärare med inriktning på miljöpedagogik. Har jobbat med utomhuspedagogik sedan 1999. Utbildad pedagogisk och socialpedagogisk handledare. En snäll sådan.

Pedagogisk handledning

Vill du reflektera över din undervisning och utvecklas som utomhuspedagog? Vi erbjuder skräddarsydd fortbildning för dig!

Vår miljöpedagog Tessa Turtonen besöker dig, och följer med dig då du undervisar en grupp utomhus.

Du får en stunds paus efter undervisningspasset och sedan sätter vi oss ner tillsammans och reflekterar kring den pedagogiska biten.

 • Vad fungerar bra?
 • Vad kunde utvecklas för att få undervisningen att fungera ännu bättre?
 • Vad lärde barnen sig?
 • På vilket sätt medverkade pedagogerna?

Du får ett bollplank för att utvärdera din egen undervisning och vi delar gärna med oss av tips på metoder och arbetssätt som du kan testa.

Två veckor senare har vi ett kort uppföljningssamtal (på distans) där vi utvärderar om någon förändring skett.

Du ansöker om en dag för pedagogisk handledning via denna Anmälningsblankett


Tidsschema
v. 41 (13-14.10) Österbotten
v. 42 (17-21.10) Österbotten
v. 43 (27-28.10) Nyland
v. 45 (10-11.11) Nyland
v. 47 (24-25.11) Åboland
v. 48 (30.11-2.12) Åboland

Frågor? Kontakta oss!

 • Tessa Turtonen

  Nätverkskoordinator / Naturskollärare

  Kvarkens naturskola

  E-postadress: tessa.turtonen (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 880 4480

Taggar