Barnens fågelvecka

Barnens fågelvecka arrengeras 17-23.5 2021 och lockar ut hela familjen. Ta med vårt material och skriv ner era fågelobservationer.

Barnens fågelvecka (Lasten lintuviikko) är ett fågelevenemang för skolor, daghem och övriga barngrupper. Idén med evenemanget är att bekanta sig med fåglar och fågelskådning genom att leta efter tecken på att fåglarna häckar. Det kallas häckning när fåglarna bygger bo och får ungar.

Evenemanget är ett samarbete mellan BirdLife Finland, Luonto-Liitto och Natur och Miljö. Undervisningsmaterialet med bl.a. bingobricka och artkort finns samlat på Birdlifes temasida. Ifall ni vill delta i utlottningen av fina priser bör ni också registrera er på Birdlifes temasida. Undervisningsmaterialet kräver inga förkunskaper och är till för dig som vill lära dig mer om fåglarna utanför hemmet och i närnaturen.

Ifall ni vill ha en naturskoldag i samband med fågelveckan så passar Boris Bofink för daghem och årskurs 1-2 medan Fåglarnas vår lämpar sig för årskurs 3-6. Boka dagen med din lokala naturskola!

Små gräsandungar. Foto: Magnus Östman

Taggar