Artkunskap i rörelse

Målet med fortbildningen är att öka deltagarnas artkännedom och ge motivation, metoder och material för att undervisa artkunskap och biodiversitetsfrågor. Innehållet baserar sig på Kvarkens naturskolas undervisningshelheter samt materialet Loikkaa ulkoluokkaan (se ulkoluokka.fi och grupperna #ulkoluokka i sociala medier).

Tidsåtgång: 1-3 timmar

Pris: Enligt offert.

Taggar