Bild: WWF/ Essi Aarnio-Linnanvuori

Åar och sjöar i uteundervisningen

Natur och Miljö medverkar i EU LIFE IP-projektet Freshabit, bl.a. genom att erbjuda lärare fortbildning i utomhuspedagogik på temat sötvatten.

Behöver du idéer för lekar och undersökningar vid sötvatten? Handledningen En djupdykning i sötvatten inspirerar till uteundervisning vid vatten under alla årstider. Idéerna baserar sig på ett utomhuspedagogiskt arbetssätt vid sjö eller å, men förslag till för- och efterarbete inne i klassen presenteras också. Även andra sötvattensrelaterade undervisningsmaterial finns listade.

Vill du komma igång med att använda materialet erbjuder vi en fortbildning baserad på den. Innehållet anpassas till den region och den typ av vattendrag ni väljer. Ta kontakt för mer information!

Taggar