Energi

Syftet med det här temat är att ge en fördjupad förståelse av energi som fenomen. Målsättningen är att deltagarna ska förstå vikten av hållbar energikonsumtion, lära sig skilja på förnybara och icke-förnybara energikällor och bekanta sig med naturliga fenomen såsom fotosyntesen. Vi behandlar temat med konkreta övningar så att vi har det vi pratar om framför oss, bygger vindkraftverk och gör experiment. Spel och lekar hör naturligtvis till. Energitema kan bokas både för vår- och höstterminen till er utemiljö!

Tidsåtgång: ca 8 timmar. Lägerskoldagen består av ett förmiddagsprogram och ett eftermiddagsprogram.

Pris: Enligt offert

Taggar