Åland genom tiderna

Årskurs 4-6
Årstid: höst och vår
Erbjuds av: Kvarkens naturskola

Med "Åland genom tiderna" erbjuder vi en heldag under läsåret 2021-2022 till elever i åk 4-6 som en del av firandet av Åland 100. Det börjar med ett meteornedslag och slutar med repet som förutsättning för Ålands position inom sjöfarten!

Naturskoldagen sker utomhus i skolans närmiljö och innehållet är praktiskt lärande där elevernas egna upplevelser och sinnesintryck är i fokus. Under naturskoldagen får eleverna pröva på olika tekniker som att skapa med lera, slå rep och elda för att få en inblick i hur människorna levt på Åland under olika tider.

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar