NATURligtvis ute på svenska

NATURligtvis ute på svenska är ett projekt som erbjuder kostnadsfria naturskoldagar för finskspråkiga sexor. Under naturskodlagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

Undervisningen tar 2,5-3 timmar i anspråk och arrangeras t.ex. i skolans närnatur. Antalet kostnadsfria naturskoldagar är begränsat. Läsåret 2020-2021 arrangeras 10 dagar i Åboland/Satakunta och 10 dagar i Österbotten.

Frågor? Kontakta oss!

 • Maria Svens

  Naturskollärare

  Kvarkens naturskola

  E-postadress: maria.svens (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 3296 220

 • Jonas Heikkilä

  Ledande miljöpedagog

  Åbolands naturskola

  E-postadress: jonas.heikkila (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 2700 314