NATURligtvis ute på svenska

Finskspråkiga skolor i Åboland och Österbotten
Årskurs: 6
Årstid: höst- och vår
Åbolands naturskola och Kvarkens naturskola

NATURligtvis ute på svenska är ett projekt i samarbete med Svenska nu som erbjuder kostnadsfria naturskoldagar för finskspråkiga sexor. Under naturskodlagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

Undervisningen tar 2,5-3 timmar i anspråk och arrangeras t.ex. i skolans närnatur. Antalet kostnadsfria naturskoldagar är begränsat.

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Frågor? Kontakta oss!

  • Jonas Heikkilä

    Ledande miljöpedagog

    Åbolands naturskola

    E-postadress: jonas.heikkila (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 312

Taggar