Razzes rävskola

Målgrupp: 3-6 år
Årstid: vinter och vår

På våren är Razze redan en fullvuxen ung räv, som behöver många olika färdigheter för att klara av
livet i skogen. Vi övar oss att hoppa, balansera och smyga som rävar, och provar att hitta fram till
lyan på ett finurligt vis.

Taggar