Bild: WWF/ Essi Aarnio-Linnanvuori

Sötvatten

Årskurs: 5-6 & 7-9
Årstid: höst och vår
Kvarkens naturskola och Naturskolan Uttern

Temadagen om sötvatten förutsätter tillgång till ett sötvattendrag, dvs. en sjö eller en å. Syftet är att öka elevernas kunskaper om sötvattensmiljön och därmed lära dem att värdesätta och värna om den. Undervisningen sker ute vid vattnet och räcker från 2,5 timmar upp till en hel skoldag.

Innehållet baserar sig på handledningen "En djupdykning i sötvatten". För- och efterarbetsuppgifter som klass- eller ämnesläraren själv kan leda ingår också.

Temadagar för vår/höst erbjuds samtliga målgrupper. Undervisningen fokuserar på vattenlevande djur och växter. Vintertemadagarna finns tillgängliga för åk 5-6. Här handlar det om isens betydelse för vattendraget, samt om kännedom om vilka djur som vistas i och kring ån. Självklart ingår issäkerhet som en del av undervisningen.

Sötvattendagar erbjuds inom ramen för projektet Freshabit LIFE IP och ordnas i västra Nyland och Österbotten.

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar