Tyra stackmyra

Årskurs: 1-2
Årstid: höst och vår

Vart leder alla myrstigar i skogen? Hur pratar myror med varandra? Vad händer i myrstackens olika rum? Vi dyker ner till skogsbottnen och följer med myran Tyra på en spännande dag i en stackmyras liv bland barr och blåbärsis. Vi undersöker, leker, räknar och samarbetar på olika vis – det är myror duktiga på!

Kontakta din lokala naturskola för information om pris och lediga datum!

Taggar