Illustrationer: Sarelika

Fladdermusexkursion

En höst med finurliga fladdermöss. Följ med på exkursion med Kvarkens naturskola och Ostrobothnia Australis r.f.
19 Augusti

Stundars, Solf

Fladdermusexkursion i Solf den 19 augusti

Välkommen med på Fladdermusexkursion torsdag 19.8 kl. 21.30 vid Stundars, Solf. Vi ger oss ut i sensommarnatten och lyssnar och spanar efter fladdermöss.

Exkursionen ordnas av Kvarkens naturskola och Ostrobothnia Australis r.f.

Anmäl dig här:

Naturskoldagar med fladdermustema

Bekanta dig också med fladdermusdagarna vid Kvarkens naturskola.

Fladdermusdagar tillsammans med Natur och Miljös naturskolor erbjuds hösterminen 2021. Mera information publiceras inom kort. Temat har utvecklats i samarbete med Ostrobothnia Australis.

Taggar