Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Civiltjänstgörare

Civiltjänstgörarplatsen är för tillfället ledig!

Natur och Miljö erbjuder en tjänstgöringsplats åt civiltjänstgörare. Arbetsuppgifterna kan skräddarsys enligt civiltjänstgörarens kompetens och intresseområden. Till civiltjänstgörarens uppgifter brukar höra olika slags kontorsuppgifter på kansliet i Helsingfors samt praktiskt arbete med evenemang, men en civiltjänstgörare kan också arbeta på tidningen Finlands Naturs redaktion, på våra naturskolor eller med kampanjer. Ta kontakt och berätta om din kompetens och dina intressen!

Frågor? Kontakta oss!

  • Bernt Nordman

    Verksamhetsledare

    E-postadress: bernt.nordman (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313