Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Förbundsassistent (deltid)

Natur och Miljö är en finländsk miljöorganisation som arbetar på svenska. Vi har i 50 år samlat natur- och miljöintresserade personer till en folkrörelse som tar ställning och påverkar beslut på lokal och nationell nivå. Vi är en del av den globala miljörörelsen med nära kontakter till nordiska syskonorganisationer, ger ut tidskriften Finlands Natur och driver fyra naturskolor.

Vi söker nu en ny förbundsassistent på deltid. Som förbundsassistent organiserar du medlems- och volontärarbetet inom organisationen och assisterar i miljöpolitiska ärenden. Du ger stöd till våra 20 lokalföreningar och hjälper nya grupper och enskilda personer att hitta sin roll i kampanjer och volontärsverksamheter. Du organiserar möten på regional och nationell nivå (bl.a. förbundsmöten).

Vi söker efter en positiv och energisk person som gillar att arbeta med människor och med stort intresse för naturen och miljöfrågorna. Du är bra på att koordinera flera parallella processer och att hitta lösningar på praktiska problem. Du är van att använda modern teknik och lär dig snabbt att navigera i nya program. Du har erfarenhet av kampanjarbete och tror på civilsamhällets roll inom miljöpolitiken. Du kan smidigt kommunicera med aktiva inom vår finska syskonorganisation.

Vi erbjuder i detta skede deltidsarbete (ca 50 % av full arbetstid). Du kan själv påverka hur arbetstiden fördelas på veckobasis och vi förhåller oss flexibelt till distansarbete. Din arbetspunkt är i första hand knuten till Natur och Miljös kontor i centrala Helsingfors, alternativt möjligtvis någon av våra naturskolor. Arbetsförhållandet inleds i november eller enligt överenskommelse. I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och ERTO.

Lämna in en fritt formulerad ansökan med cv, löneanspråk och referenser så fort som möjligt men senast den 28.10.2021 kl. 23.59. Vi genomför intervjuer redan under ansökningstiden.
Ansökningar skickas per epost till rekrytering@naturochmiljo.fi. Frågor till verksamhetsledare Camilla Sederholm 045 23700313.

Frågor? Kontakta oss!

  • Camilla Sederholm

    Verksamhetsledare

    E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar