Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Förbundsassistent (deltid)

Natur och Miljö är en finländsk miljöorganisation som arbetar på svenska. Vi har i 50 år samlat natur- och miljöintresserade personer till en folkrörelse som tar ställning och påverkar beslut på lokal och nationell nivå. Vi är en del av den globala miljörörelsen med nära kontakter till nordiska syskonorganisationer.

Vi anställer nu en förbundsassistent på deltid. Som förbundsassistent organiserar du volontärarbetet inom organisationen. Du ger stöd till våra 20 lokalföreningar och hjälper nya grupper och enskilda personer att hitta sin roll i kampanjer. Du organiserar möten på regional och nationell nivå (bl.a. förbundsmöten).

Vi söker efter en positiv och energisk person som gillar att arbeta med människor. Du är bra på att koordinera flera parallella processer och att hitta lösningar på praktiska problem. Du är van att använda modern teknik och lär dig snabbt att navigera i nya program. Du har erfarenhet av kampanjarbete och tror på civilsamhällets roll inom miljöpolitiken. Du kan smidigt kommunicera med aktiva inom vår finska syskonorganisation.

Vi erbjuder inledningsvis deltidsarbete (ca 50 % av full arbetstid), men hoppas hitta resurser för att kunna öka satsningen inom några år. Du kan själv påverka hur arbetstiden fördelas på veckobasis. Din arbetspunkt finns på Natur och Miljös kontor i Helsingfors eller i samband med en naturskolas kontor. Arbetsförhållandet inleds i september eller enligt överenskommelse. I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och ERTO.

Lämna in en fritt formulerad ansökan med cv och löneanspråk senast den 16 augusti 2020. Ansökningar skickas per epost till rekrytering@naturochmiljo.fi. Frågor till verksamhetsledare Bernt Nordman 045 23700313 från början av augusti.

Frågor? Kontakta oss!

  • Bernt Nordman

    Verksamhetsledare

    E-postadress: bernt.nordman (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 313