Foto: Daria Gatska

Kommunikatör (moderskapsvikariat, 80 % arbetstid)

Natur och Miljö är en prisbelönt finländsk miljöorganisation som arbetar på svenska. Vi har i 50 år samlat natur- och miljöintresserade personer till en folkrörelse som tar ställning och påverkar beslut på lokal och nationell nivå. Vi är en del av den globala miljörörelsen med nära kontakter till nordiska syskonorganisationer, ger ut en tidskrift och driver 4 naturskolor.

Vi anställer en kommunikatör för ett moderskapsvikariat på uppskattningsvis 12 mån. Anställningen är på deltid med ca 80 % arbetstid.

I vår trevliga arbetsgemenskap erbjuds nu plats för en tillmötesgående och energisk person som kan forma budskap som engagerar och ökar den positiva synligheten för miljöarbete i Svenskfinland. På Natur och Miljö får du på nära håll följa med såväl miljöpolitik och hållbar utveckling som aktuellt inom miljöpedagogik.

Du ansvarar bl.a. för förbundets olika webbplatser, sociala medier och medlemskommunikation. Du bör ha kännedom av moderna kommunikationskanaler och -verktyg och kunna använda dem ändamålsenligt. Du hjälper andra sakkunniga i frågor som gäller strategisk kommunikation och marknadsföring. Som kommunikatör jobbar du mycket med förbundets, de olika varumärkenas och kampanjernas visuella identitet och grafiska profil (främst i InDesign och Canva). Som kommunikatör är du även med i redaktionsarbetet för tidskriften Finlands Natur.

Kommunikatören arbetar i nära samarbete med förbundets anställda inom de olika verksamhetsområden och behöver vara hjälpsam och social. I Natur och Miljö är arbetsspråket svenska men du behöver kunna kommunicera på en praktisk nivå med samarbetspartners även på finska och engelska.

Vi önskar att du:

 • har lätt att orientera dig i olika publiceringsverktyg och innehållshanteringssystem
 • har förståelse för SEO och i viss mån webbanalytik
 • har erfarenhet av kampanjer och marknadsföring
 • har ett genuint intresse för naturskydd, hållbar utveckling och miljövänlig livsstil

Du kan påverka hur arbetstiden fördelas på veckobasis, dock huvudsakligen inom ramarna för vår kontorstid kl. 9-17. Du har en fast arbetspunkt på Natur och Miljös kontor i centrala Helsingfors och goda möjligheter till distansarbete. Arbetsförhållandet inleds senast i mitten av december och börjar med en period parallellt med vår avgående kommunikatör. I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och ERTO. Lämna in en fritt formulerad ansökan med cv, löneanspråk och referenser senast den 23.11.2021 kl. 23.59.

Ansökningar skickas per epost till rekrytering@naturochmiljo.fi.

Frågor till verksamhetsledare Camilla Sederholm 045 2700 313 eller om arbetets innehåll till kommunikatör Tuuli Solhagen 045 2700 315

Frågor? Kontakta oss!

 • Camilla Sederholm

  Verksamhetsledare

  E-postadress: camilla.sederholm (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 2700 313

Taggar