Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Ledande miljöpedagog

Natur och Miljö är en av de ledande aktörerna inom miljöpedagogik på svenska i Finland.
Varje år deltar 10 000 barn i uteundervisning i naturen som erbjuds av våra fyra regionala naturskolor. Vi fortbildar pedagoger och producerar material för undervisning. Genom nätverk och intressebevakning främjar vi förutsättningarna för miljöpedagogik på svenska.

Vi har 7 naturskollärartjänster och därtill projektanställda miljöpedagoger. Avdelningens budget är drygt en halv miljon euro.

För att kunna fortsätta utveckla vår framgångsrika verksamhet skapar vi en ny organisationsstruktur. Vi anställer en ledande miljöpedagog som fungerar som avdelningschef och är medlem i Natur och Miljös ledningsgrupp.

Den ledande miljöpedagogen:

  • Sköter förmansuppgifter och personalärenden
  • Leder den pedagogiska utvecklingen
  • Ansvarar för planerings- och rapporteringsprocesser
  • Arbetar med medelanskaffning
  • Är ett språkrör och en påverkare

Det finns även tid för praktiskt pedagogiskt arbete, t.ex. utvecklingsprojekt. Vi ser gärna att den ledande miljöpedagogen kan fungera som personalchef med ansvar för bl.a. välmående och arbetsavtal.

Erfarenhet av ledarskap, gärna inom det pedagogiska området, är en viktig merit. Vårt arbetsspråk är svenska, men goda kunskaper i finska är viktiga för smidigt samarbete på nationell nivå. Du bör kunna använda IKT-arbetsverktyg i vardagen. Natur och Miljö är en dynamisk gemenskap där projektmässigt arbete dominerar. Våra drivkrafter är kärleken till naturen och viljan att främja en hållbar livsstil.

Vi erbjuder heltidsarbete, men är öppna för förslag gällande deltidslösningar. Anställningen börjar den 1 augusti eller enligt överenskommelse. Din arbetspunkt finns på kontoret i Helsingfors eller samband med något av naturskolornas kontor. I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och Erto.

Skicka din fritt formulerande ansökan med CV och löneanspråk senast den 15.6.2020 kl 16.00 per epost till rekrytering@naturochmiljo.fi. Frågor till verksamhetsledare Bernt Nordman, 045 2700313.