Bild: Sara Kåll-Fröjdö

Naturskollärare vid Ålands naturskola (vikariat 2021)

Ansökningstiden går ut 22.11.2020 kl 23.59.

Ålands naturskola grundades år 2013 och har idag två fast anställda naturskollärare. Vi anställer en vikarie för den ena naturskolläraren för ett år, fram till den 31.12.2021. Anställningen börjar i mitten av december 2020 eller senast i början av januari. Vi erbjuder anställning på heltid, men du kan föreslå deltidsarrangemang.

Du

 • har en gedigen pedagogisk utbildning, t.ex. PeM
 • arbetar gärna utomhus och är inte rädd för att uppträda
 • har intresse för naturen och hållbarhetsfrågor
 • trivs med självständigt och kreativt arbete

Ålands naturskola erbjuder uteundervisning för grupper från förskolor och skolor i hela landskapet. Naturskolans kontor och lager finns i Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Undervisningsutrustningen transporteras med bil till undervisningsmiljöerna. Det finns bara en paketbil till de två naturskollärarnas förfogande, så du bör ha tillgång till egen bil.

Som naturskollärare arbetar du utomhus med grupper om högst 25 barn. Din målgrupp är främst elever i grundläggande utbildning (åk 1–6). Naturskoldagarna genomförs under alla årstider, i alla väder och i varierande miljöer. Vi värdesätter särskilt fältbiologisk kunskap om vattennaturen, eftersom Östersjöfondens klasser är ett populärt koncept.

Du planerar uteundervisningen tillsammans med den andra naturskolläraren Åsa Andersson. Ni fungerar också som varandras ersättare. Du får ett starkt stöd av kollegerna i Natur och Miljös tre andra naturskolor i Finland och den ledande miljöpedagogen.

Vi önskar att du gärna berättar om ditt arbete på sociala medier och hjälper till att marknadsföra naturskolans verksamhet. Erfarenhet av administrativa uppgifter och budgetansvar samt förmåga att uttrycka sig i skrift räknas som merit.

Ålands naturskola drivs av föreningen Natur och Miljö rf. I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och Erto. Skicka in en fritt formulerad arbetsansökan med CV och löneanspråk senast den 22.11.2020 kl. 23.59 per epost till rekrytering@naturochmiljo.fi. Frågor till ledande miljöpedagog Jonas Heikkilä, vardagar kl. 14-16 tfn 045 2700314.

Frågor? Kontakta oss!

 • Jonas Heikkilä

  Ledande miljöpedagog

  Åbolands naturskola

  E-postadress: jonas.heikkila (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 2700 314