Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Naturskollärare vid Kvarkens naturskola

Vi söker naturskollärare på heltid till Kvarkens naturskola.

Kvarkens naturskola är en resurs för pedagoger inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Naturskolan erbjuder uteundervisning i naturen för barn och fortbildar pedagoger.

Vi söker nu en person som

 • har en gedigen pedagogisk utbildning, t.ex. PeM
 • gärna arbetar utomhus och inte är rädd för att uppträda
 • brinner för natur- och hållbarhetsfrågor samt uteundervisning
 • trivs med självständigt och kreativt arbete
 • har förmåga att sköta administrativa rutiner och axla budgetansvar

Vi arbetar på svenska, men förmåga att kommunicera på finska räknas som en merit. Kvarkens naturskolas arbetsfält sträcker sig från Kristinestad till Vörå. Kontor och lagerutrymme finns i Vasa. Körkort och tillgång till bil krävs.

Du planerar uteundervisningen tillsammans med den andra naturskolläraren Ida Berg. Ni fungerar också som varandras ersättare. Du får ett starkt stöd av kollegerna i Natur och Miljös tre andra naturskolor.

Som naturskollärare arbetar du utomhus med grupper om högst 25 barn. Naturskoldagarna genomförs under alla årstider, i alla väder och i varierande miljöer. Vi önskar att du har möjlighet att ibland jobba under kvällstid och helger.

Vi önskar att du gärna berättar om ditt arbete på sociala medier och hjälper till att marknadsföra naturskolans verksamhet.

Vi erbjuder anställning på heltid tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021.

I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och Erto.

Frågor under kontorstid till Ida Berg 040 4199756 eller ledande miljöpedagog Jonas Heikkilä 045 2700 312. Ifall vi råkar vara ute i fält ringer vi tillbaka!

Skicka in en fritt formulerad arbetsansökan med CV och löneanspråk senast den 9.5.2020 kl. 23.59 per epost till rekrytering@naturochmiljo.fi. Intervjuerna är planerade att hållas i Vasa på eftermiddagen den 14.5.2021.

Vi hoppas att få läsa din ansökan snart!

Mera info om Kvarkens naturskola på webbsajten kvarkensnaturskola.fi och i sociala medier @kvarkensnaturskola.

Frågor? Kontakta oss!

 • Jonas Heikkilä

  Ledande miljöpedagog

  Åbolands naturskola

  E-postadress: jonas.heikkila (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 2700 312

Taggar