Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Naturskollärare vid Kvarkens naturskola

Vikariat för läsåret 2020–2021

Kvarkens naturskola är en resurs för pedagoger inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Naturskolan erbjuder uteundervisning i naturen för barn och fortbildar pedagoger.

Vi söker en person med

  • Gedigen pedagogisk utbildning, t.ex. PeM (åtminstone slutskede av studier)
  • Ett brinnande intresse för uteundervisning och miljöpedagogik
  • Förmåga att sköta administrativa rutiner och axla budgetansvar
  • Initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete

Vi arbetar på svenska, men förmåga att kommunicera på finska räknas som en merit. Kvarkens naturskolas arbetsfält sträcker sig från Kristinestad till Vörå. Kontor och lagerutrymme finns i Vasa. Körkort och tillgång till bil krävs.

Du planerar uteundervisningen tillsammans med den andra naturskolläraren Ida Berg. Ni fungerar också som varandras ersättare. Du får ett starkt stöd av kollegerna i Natur och Miljös tre andra naturskolor.

Vi erbjuder anställning på heltid 1.8.2020–31.7.2021. Början av augusti är en viktig introduktionsperiod.
I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och Erto.

Skicka in en fritt formulerad arbetsansökan med CV och löneanspråk senast den 15.6.2020 kl. 16.00 per epost till rekrytering@naturochmiljo.fi.

Frågor under kontorstid till Maria Svens 045 329 6220. Mera info om Kvarkens naturskola på webbsajten kvarkensnaturskola.fi och sociala medier @kvarkensnaturskola.