Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Naturskollärare vid Naturskolan Uttern

Naturskolan Uttern som är Finlands äldsta naturskola, grundades år 1986 och har idag två fast anställda naturskollärare. Vi anställer en naturskollärare på deltid (80 %) för vårterminen 2021.

Vi önskar att du

 • har en gedigen pedagogisk utbildning
 • arbetar gärna utomhus och är inte rädd för att uppträda
 • har intresse för naturen och hållbarhetsfrågor
 • trivs med självständigt och kreativt arbete

Naturskolan Uttern erbjuder uteundervisning för grupper från daghem, förskolor och skolor i västra Nyland och huvudstadsregionen. Naturskolans kontor och lager finns för närvarande i Sjundeå men undervisningen är helt ambulerande, så du bör ha tillgång till egen bil.

Som naturskollärare arbetar du utomhus med grupper om högst 25 barn. Din målgrupp är främst elever i småbarnspedagogik och grundläggande utbildning (åk 1–6) i Västra Nyland. Naturskoldagarna genomförs under alla årstider, i alla väder och i varierande miljöer. Vi ordnar också tidvis lägerskolor.

Du arbetar tillsammans med 2–3 andra naturskollärare och får stöd av kollegerna vid Natur och Miljös andra naturskolor.

Vi önskar att du gärna berättar om ditt arbete på sociala medier och hjälper till att marknadsföra naturskolans verksamhet.

Vi erbjuder anställning från årets början till den sista juni. Naturskolan Uttern drivs av föreningen Natur och Miljö rf. I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan Palta och Erto.

Skicka in en fritt formulerad arbetsansökan med CV och löneanspråk senast den 06.01.2021 kl. 23.59 till ledande miljöpedagog Jonas Heikkilä, e-post rekrytering@naturochmiljo.fi.

Frågor till Jonas Heikkilä, 4-5.1 kl. 14-16 tfn 045 2700314 eller per e-post.

Mera info på webbsajten www.naturskola.fi.

Frågor? Kontakta oss!

 • Jonas Heikkilä

  Ledande miljöpedagog

  Åbolands naturskola

  E-postadress: jonas.heikkila (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 2700 312

Taggar