Foto: Sara Kåll-Fröjdö

Verksamhetsledare

Natur och Miljö söker en engagerad och passionerad, miljöpolitiskt inriktad verksamhetsledare.

Vi söker en ledare med ett stort intresse för natur- och miljöfrågor och som är redo att ansvara för Natur och Miljös värdefulla arbete tillsammans med styrelsen och den professionella personalen.

Vi söker dig som antar utmaningar med positiv attityd och är till arbetssättet strategisk, organisatorisk och målinriktad. Som verksamhetsledare ansvarar du för förbundets policyarbete och fungerar som språkrör i olika miljöfrågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och kommunicerar obehindrat på finska och engelska.

Vi önskar att du har:

  • Lämplig högskoleutbildning (inom t.ex. miljöområdet) eller annan motsvarande utbildning eller erfarenhet.
  • Erfarenhet av förmansuppgifter och strategiskt arbete.
  • Ekonomiskt och administrativt kunnande, erfarenhet av medelanskaffning.
  • Insyn i nätverksarbete, god samarbetsförmåga och social kompetens.

Särskilda ansvarsområden och arbetsuppgifter:

  • Leda förbundets verksamhet i enlighet med dess strategier och verksamhetsplaner.
  • Övergripande ansvar för förbundets ekonomi och administration.
  • Förman för kansliets personal.
  • Bevaka och delta i det miljöpolitiska beslutsfattandet bl.a. genom utlåtanden och arbete i miljöpolitiska arbetsgrupper
  • Bereda ärenden till styrelsemöten och föreningsmöten

Verksamhetsledaren ska ha beredskap att ibland jobba under kvällstid och helger.

Natur och Miljö är en finländsk miljöorganisation som arbetar på svenska. Vi har i 50 år samlat natur- och miljöintresserade personer till en folkrörelse som tar ställning och påverkar beslut på lokal och nationell nivå. Vi är en del av den globala miljörörelsen. Vi har ett brett fokusområde och lägger särskild vikt på aktuella frågor om biodiversitet, klimat och skärgårdsmiljön.

Natur och Miljö är en av de ledande aktörerna inom miljöpedagogik på svenska i Finland. Genom nätverk och intressebevakning främjar vi förutsättningarna för miljöpedagogik på svenska. Vi idkar miljöupplysning, driver fyra svenskspråkiga naturskolor, ger ut tidningen Finlands Natur och deltar i beredningen av miljöpolitiska beslut. Natur och Miljö har totalt ca 20 anställda.

Skicka din ansökan med CV senast 31.1.2021 till ordforande@naturochmiljo.fi. Ange i ämnesfältet “Ansökan till verksamhetsledare”.

Intervjuerna hålls redan i januari och under början av februari. Vi väljer lämplig person genast då vi hittar hen, senast inom februari månad.

Tilläggsuppgifter:

Henna Björkqvist, ordförande för Natur och Miljö, 045 871 9197
torsdagar kl. 8-9

Birthe Weijola, vice-ordförande för Natur och Miljö, 050 3239037
måndagar kl. 15-16

Taggar