om_oss/lediga_jobb
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg
 

Civiltjänstgörare

Natur och Miljö har i många år erbjudit tjänstgöringsplatser åt civiltjänstgörare.

Natur och Miljö brukar kontinuerligt ha åtminstone en civiltjänstgörare. Arbetsuppgifterna kan skräddarsys enligt civiltjänstgörarens kompetens och intresseområden. Till civiltjänstgörarens uppgifter brukar höra olika slags kontorsuppgifter på kansliet i Helsingfors; bland annat kundbetjäning (telefonväxeln), uppdatering av medlemsregister, uppdatering av webbsidor och större utskick per post. Civiltjänstgöraren brukar därtill utföra praktiska arbetrsuppgifter på seminarier och andra evenemang. En civiltjänstgörare kan också arbeta på våra naturskolor.

Tag kontakt till verksamhetsledare Bernt Nordman, så får du veta mera!