om_oss/lediga_jobb
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Kuusamoruska2.jpg
 

Naturskollärare i Åboland (vikariat)

Vi anställer en vikarie för naturskolläraren vid Åbolands naturskola från februari 2020

Åbolands naturskola är en av Natur och Miljös fyra naturskolor. Åbolands naturskola erbjuder utomhusundervisning i naturen för daghem och skolor i Åboland. Vi arbetar på svenska. Verksamheten startade år 2017. Åbolands naturskola hör till LYKE-nätverket.

Åbolands Naturskola har en naturskollärare med fast anställning. Vi lediganslår nu ett vikariat på grund av moderskapsledighet.

Vi söker en person med

  • Lämplig pedagogisk utbildning (slutskedet av studier räcker)
  • Erfarenhet av att leda grupper av barn i åldern 3–13
  • Ett brinnande intresse för utomhusundervisning och miljöpedagogik
  • Förmåga att axla budgetansvar och sköta administrativa uppgifter

Anställningen inleds den 1.2.2020 eller enligt överenskommelse. Vi behöver en vikarie åtminstone till slutet av år 2020. Vi erbjuder heltidsarbete. Du blir en del av ett fantastiskt team av Natur och Miljös kunniga och engagerade naturskollärare.

Naturskolläraren arbetar mycket utomhus. Kontoret och lagerutrymmen finns i Pargas. Vi använder undervisningsmiljöer runtom i Åboland, så naturskolläraren måste ha körkort. Naturskolans egen elpaketbil används för transport av undervisningsutrustning.

I våra anställningar följer vi ramavtalet mellan PALTA och ERTO. Skicka in en fritt formulerad arbetsansökan med CV och löneanspråk senast den 2.1.2020 till verksamhetsledare Bernt Nordman, e-post rekrytering@naturochmiljo.fi

Frågor under kontorstid till naturskollärare Emilia Nordling, tfn 045 2700314. Mera info på webbsajten och på sociala medier @abolandsnaturskola.