om_oss/medlemmar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Gullpudra.jpg
 

Våra medlemmar är vår styrka

Vår verksamhet är öppen för alla som är intresserade av natur- och miljöfrågor. Just nu har vi omkring 3500 personmedlemmar. Hälften av dem är samtidigt medlemmar i någon av våra 20 lokalföreningar.

Natur och Miljö har också 12 kommunmedlemmar och 16 understödande organisationer som medlemmar. Kommunerna som stöder oss erbjuds i gengäld natur och miljöinformation. De understödande medlemmarna är organisationer eller sammanslutningar vars verksamhet huvudsakligen är inriktad på annat än natur- och miljövård, men som önskar understöda vår verksamhet.

Natur och Miljö har idag en hedersmedlem, Ulrica Cronström.

Vill du göra någonting konkret för miljön?

Bli medlem! Så stöder du vårt arbete för naturens bästa.

Vill du arbeta aktivt tillsammans med oss?

Alla insatser är välkomna!  Du kan t.ex.

  • hjälpa till på enskilda evenemang eller tillställningar
  • komma med på ett skogsrestaureringsläger
  • bli medlem i ungdomsgruppen NaturKraft om du är under 24 år gammal
  • delta i beredningen av politiska dokument och utlåtanden - också på distans
  • gå med i ett av våra utskott och på så sätt koncentrera dig på de miljöfrågor som just intresserar dig

 

Rösta fram det du vill att vi ska göra

Kom med på årsmötet för att göra din röst hörd! Alla 15-år fyllda, direktanslutna medlemmar har rösträtt på årsmötet/förbundskongressen som är vårt beslutande organ. Lokalföreningsmedlemmar företräds däremot av lokalföreningarnas representanter och de har rösträtt i proportion till medlemsantalet i lokalföreningen. Även understödande organisationer och kommuner är röstberättigade, men medlemmarna respektive invånarna i organisationerna/kommunerna inräknas inte i förbundets medlemstal.

Förbundet värnar om sitt oberoende gentemot samtliga finansiärer, inklusive staten som bidrar med basfinansiering för nationella miljöorganisationer..