om_oss/medlemmar/lokalforeningar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/vagor_host.jpg
 

Lokalföreningar

Natur och Miljö har 20 lokalföreningar som vi inom kort kommer att presentera närmare på den här sidan:


Esbo Miljöförening

Esbo miljöförening har varit verksam sedan 1974 - alltså nästan 40 år. Vi övervakar både naturens och esbobornas intressen samt skyddar gröna och kulturhistoriska miljöer. Vi organiserar utflykter, allmänna tillställningar och olika evenemang. Vi finns på Facebook.
Kontakta oss: espyy.ry (at) kolumbus.fi
 

Grankulla Miljöförening

Grankulla Miljöförenings ändamål är att inom vårt verksamhetsområde värna om och väcka intresse för naturen och miljön. Vi arrangerar utflykter och evenemang för barn och vuxna.
Grankulla Miljöförening finns på Facebook. Kontaktperson: pippi.collander(at)gmail.com

 

Hangö miljöförening

Hangö Miljöförening är en förening för natur- och miljöintresserade i Hangö.

Hangö miljöförening finns på Facebook. Kontaktperson: Astrid Lindström: tfn 0408474030

Helsingfors Naturskyddsförening

Helsingfors naturskyddsförening (Helsy) försvarar vår huvudstads natur och miljö. Årligen organiserar vi tiotals utflykter. Helsy samarbetar också aktivt samarbete med andra  lokalföreningar. Helsy finns på Facebook. Kontakta oss: helsy (at) sll.fi

Ingå-Sjundeå Miljöförening

Ingå - Sjundeå Miljöförening  Föreningens målsättning är att skydda naturen och miljön. Vi arrangerar utflykter i naturen, föreläsningar om aktuella frågor och stöder ungdomarnas natur- och miljöuppfostran. Kontaktperson: vappu.heikkinen(at)gmail.com


Jakobstadsnejdens Natur

Jakobstadsnejdens Natur registrerades år 1976 och verksamheten tog fart. Föreningen hr haft flera sektioner bl.a. en ornitologisk och en entomologisk sektion. Föreningen har också haft en sektion vars målsättning var att bevara nejdens kulturarv. Kontakt: ralf (at)wbe.fi och robert.back(at)multi.fi

Kimitoöns Natur

Kimitoöns natur rf. verkar för att bevara en rik natur och ett vackert kulturlandskap i Kimitonejden. Den tvåspråkiga föreningen ordnar utfärder, evenemang och utger även böcker.                    
Kontakta oss: info (at) kimitoonsnatur.fi

 

Kyrkslätts miljöförening 

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, Kyrkslätts miljöförening rf. Tavoitteenamme on vapaaehtoisvoimin edistää oman kuntamme luonnon ja ympäristön suojelua ja tuntemusta. Kontaktperson: poutapekka(at)yahoo.co.uk

Kyrkslätts Natur och Miljö

Vi vill skydda vild natur, befrämja bra byggd miljö, minska utsläpp och beakta klimatförändringen. Vi ordnar utfärder, kurser och jippon. Viktigast är våra utlåtanden om planer där vi försöker uppnå våra målsättningar. Kyrkslätts Natur och Miljö på facebook. Kontakt: Mårten Bondestam 0505176454 eller mabon ( at ) dlc.fi
 


Malaxnejdens Naturförening

Oravaisnejdens Naturvetarklubb

Oravaisnejdens Naturvetarklubb r.f. grundades 1976. Klubben vill sprida kunskap om naturen och väcka människors intresse för miljön. Vi ordnar exkursioner vår och höst samt har föredragskvällar med inbjudna gäster. Vi samarbetar med andra lokala föreningar i natur- och miljöfrågor. 

Kontaktperson: allan.stenmark (at) gmail.com

 


Pargas Naturskyddsförening

Pargas naturskyddsförenings uppgift är att verka för natur- och miljöskyddet , samt för naturkännedomen i området kring Skärgårdshavet. Föreningen anordnar exkursioner, talko-arbeten och föreläsningstillfällen. Vid behov tar föreningen ställning till bl.a. markanvändnings- och byggnadsprojekt.  Pargas naturskyddsförening på Facebook Kontakt: paraisten.lsy(at) gmail.com


Raseborgs Natur

Raseborgs Natur försöker väcka intresse för naturen genom vår- och höstutfärder och intressanta föreläsningar. Vi är med och påverkar närmiljön genom insändare, utlåtanden etc. Raseborgs Natur rf på Facebook. Kontaktperson: raseborgsnom( at ) gmail.com
 

Sibbo Naturskyddare

Sibbo Naturskyddare ordnar naturexkursioner. Varje år ordnas en vårfågelexkursion till ytterskärgården, ett Roddjippt Simsalö runt och ett  slåttertalko i Paipis. Föreningen strävar efter att påverka bla planläggningen i kommunen genom att skriva utlåtanden. Kontakta oss på: info ( at ) sibbonaturskyddare.fi


Svartbäckbygdens Naturskyddsförening

Svartbäcksbygdens Naturskyddsförening Föreningen är tvåspråkig och finns till för natur- och naturskyddsintresserad personer. Verksamheten koncentrerar sig till Svartbäckbygdens område (Sibbo-Borgå).

Sydbottens Natur och Miljö


Sydbottens Natur och Miljö grundades 1973. Föreningen arbetar med naturskydd, miljövård och med att bevara kulturlandskapet i Sydösterbotten. Föreningen ordnar exkursioner och föredragstillfällen för medlemmar och allmänheten. Kontaktperson: canne.lundberg( at) pp.inet.fi
 

Vasa miljöförening 

Vasa miljöförening är både Finlands naturskyddsförbunds och Natur och Miljös lokala förening. Vårt syfte är att öka naturintresset och kunskapen om närmiljön, samt att främja natur- och miljöskyddet i Vasa och Korsholm. Vi ordnar natur- och kulturutflykter, evenemang och offentliga tillställningar som är öppna för alla. Vi finns på Facebook. Kontakta oss: vasa.miljoforening (at )gmail.com.

Åbonejdens Natur

Ålands Natur och Miljö

Ålands Natur och Miljö är en folkrörelse som verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Föreningen har en mångsidig verksamhet; allt ifrån att påverka beslutsfattare till att ordna exkursioner till natursköna platser. Föreningen är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Tröskeln för att komma med och engagera sig ska vara låg. Vi finns på Facebook.
Kontaktperson: simon (at) natur.ax

Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening

Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening grundades för ca 50 år sedan för att handha fågelskyddet på Aspskär, vilket ännu utgör tyngdpunkten för föreningens verksamhet. Vi arrangerar också bl. a. exkursioner och bildkvällar och tar ställning i lokala naturskyddsfrågor. Kontakt: haggblomjonas(at)gmail.com