om_oss/nationellt_samarbete
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var grasalar1.jpg
 

Nationellt samarbete

Natur och Miljö har en etablerad position som en remissinstans när myndigheter bereder beslut och åtgärder på nationell och regional nivå. Vi medverkar i olika arbetsgrupper och kommittéer som bereder ny lagstiftning och miljöpolitiska strategidokument och följer upp tillämpningen av dessa.

Natur och Miljö har nominerat eller utsett representanter till olika arbetsgrupper och samarbetsforum på regional och nationell nivå:

Arbetsgrupp för uppföljning av landsbygdsprogrammet 2015–2021

suppleant Anne Antman

Arbetsgrupp för uppföljning av den nationella biodiversitetsstrategin

Ordinarie Bernt Nordman

Delegationen för bioteknik

Person saknas för tillfället

Delegationen för hållbart jordbruk inom Nylands NTM-central

Anne Antman

Finlands IUCN-kommitté

ordinarie Camilla Strandberg-Panelius

suppleant Bernt Nordman

Förvaltningsrådet för oljeskyddsfonden

ordinarie Camilla Strandberg-Panelius

Grön Flagg-kommittén

Bernt Nordman

Kommissionen för hållbar utveckling

ordniarie Bernt Nordman

Kommittén för EU-ärenden, sektionen för miljö (23)

Bernt Nordman

Kommittén för EU-ärenden, havspolitikutskottet

Person saknas för tillfället

Metsoprogrammets nationella uppföljningsarbetsgrupp

ordinarie Anne Antman

suppleant Bernt Nordman

Regional skarvarbetsgrupp i Österbotten

Bernt Nordman

Samarbetsgrupp för vatten- och havsvårdsförvaltningen i Södra Österbotten Mellersta Österbotten och Österbotten

Bernt Nordman

Siemenpuustiftelsens delegation

ordinarie Emilia Runeberg

suppleant Jannika Reed

Styrelsen (Board) för organisationen Coalition Clean Baltic

Andrea Weckman

Styrgruppen för LIFE+IP projektet Freshabit

Bernt Nordman

Styrgruppen för Grön flagg

Anne Antman

VÄLKE-gruppen (med uppdrag att koordinera miljöfostranverksamhet i Nyland)

Pia Bäckman

Övervakningskommittén för den Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014-2020

Bernt Nordman