vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Ät ekologiskt!

Då du väljer ekologiskt producerad mat visar du miljöhänsyn. Ekologisk odling och djurhållning påverkar miljön mindre än konventionella jordbruksmetoder. Luomu-märket, nyckelpigan, EU:s axmärke och Demeter-märket hjälper dig att hitta garanterat ekologisk mat.

Problem med konventionell odling
I konventionell växtodling används kemiska bekämpningsmedel, som inte bryts ner utan kan bli kvar i grödorna, i jorden eller urlakas till grundvattnet. För att maximera skördarna används konstgödsel, som produceras med fossil energi och ökar risken för utsläpp av närsalter till vattendragen. I Finland har gårdarna i hög grad specialiserat sig på antingen växter eller kreatur. Der har lett till ett överflöd av naturgödsel i vissa kreaturstäta regioner, medan spannmålen odlas med konstgödsel. Det finns också vissa djurskyddsetiska problem inom lantbruket. Exempelvis grisar, kor och höns föds upp utan möjligheter till arttypiskt beteende.
Problemen med konventionellt lantbruk kan rentav vara större när det gäller importerade varor. I många länder används ändliga grundvattenreserver för bevattning. I varmare klimat är även behovet av kemiska bekämpningsmedel större.

Vad är ekologiskt producerad mat?
I ekologisk eller naturenlig (fi. luomu) produktion av mat strävar man efter ett hållbart jordbruk där naturen är ren och livskraftig.
I ekologisk odling används inte konstgödsel. För att öka tillväxten används istället organisk gödsel, som stallgödsel, kompost eller gröngödsel. Kemiska bekämpningsmedel används inte. Ogräs, sjukdomar och skadegörare bekämpas biologiskt och mekaniskt, samt genom att utnyttja växelbruk och tåliga sorter.
Djur i den ekologiska produktionen skall kunna röra sig, komma ut på bete och ta hand om sin avkomma så naturligt som möjligt. Ekodjuren matas med foder som odlats ekologiskt. Man strävar till att sköta sjukdomar och skador preventivt utan antibiotika och andra läkemedel och då mediciner används är karenstiden före köttet kan användas två gånger längre för ekodjuren.

Varför äta ekologiskt?
I ett ekologiskt jordbruk är kretsloppet viktigt, och samverkan mellan djurhållning och odling spelar en central roll. Istället för att tillsätta konstgödsel, vars produktion krävt energi och naturresurser, används kompost- och stallgödsel som hör till det naturliga kretsloppet på en bondgård. Den naturliga gödseln berikar jorden med organiskt material, vilket förbättrar jordmånen.
Genom att använda biologisk och mekanisk bekämpning undviker man gifter på åkrarna. På detta sätt minskar utsläppen av kemikalier till naturen och dricksvattnet. Kemikalieresterna i ekomaten är mindre och bönderna utsätts inte för hälsoskadliga ämnen.
I ekologisk odling idkar man växelbruk, använder kompost- och stallgödsel samt undviker kemiska vilket gynnar den biologiska mångfalden. De gödslingsmetoder som används inom ekologisk odling minskar riskerna för urlakning av näringsämnen, som orsakar övergödning.
Enligt en livscykelanalys av mjölk och bröd som Finlands Miljcentral gjorde år 2000 är miljöbelastningen från produktionen av en liter ekomjölk mindre än för en liter konventionellt producerad mjölk. Mindre mängder näringsämnen, framför allt kväve, spolas ut i vattendragen och utsläppen av växthusgaser är mindre. För rågbrödets del var resultatet inte lika entydigt. Per odlad hektar åkermark var miljöpåverkan mindre i ekoodlingen, men eftersom skörden från en ekologiskt odlad åker är mindre är miljöpåverkan per kilo rågbröd t.o.m. större för det ekologiskt producerade brödet. Om rågen odlades på en gård som också hade djurproduktion var det ekologiska brödet miljömässigt bättre.

Ugnsbakade rotfrukter
Ta rejält med ekologiska rotfrukter och grönsaker; potatis, palsternacka, kålrot, morot, paprika, lök mm. Skala och skär i stora bitar. Lägg allt i en ugnspanna, ringla över riktigt god ekologisk olja, pressa över ekovitlök och strö över lite örter. Ställ in i ugnen på 180 grader i 1/2 timme (ta en promenad under tiden). Mumsa med en god sås av t.ex. majonnäs (eko, förstås) smaksatt med pressad vitlök.

Hur känner jag igen ekologiskt?
I Finland förekommer flera olika märken som garanterar att produkten härstammar från ekologisk odling och djurhållning. Användningen av märkena övervakas av antingen myndigheter eller föreningar.

Luomu-märket, det så kallade solmärket, följer EU-förordningens krav på ekologisk produktion och användningen övervakas av finländska myndigheter. Luomu-märket garanterar att minst 95 % av de jordbruksbaserade råvarorna i produkten är ekologiskt producerade. I livsmedlen tillåts färre tillsatsämnen än i vanliga produkter och genetiskt modifierade grödor (GMO) är helt förbjudna. Både inhemska och utländska produkter kan få luomu-märket, men produkten måste vara tillverkad, förpackad eller etiketterad i Finland.
   
Nyckelpigan övervakas av Luomu-liitto rf. Produktionskraven på produkter med nyckelpigan är de samma som ställs för luomu-märket, ibland t.o.m. strängare. En väsentlig skillnad är att jordbruksprodukten skall till 100 % vara finska och förädlade produkter till 75 %.

 


   
   EU:s ekomärke eller axmärket används inom EU och övervakas av myndigheter i något medlemsland. I Finland sköts övervakningen av TE-centralerna och Livsmedelsverket. Eftersom nivån på övervakningen varierar mellan EU-länderna är detta märke inte riktigt lika trovärdigt som det motsvarande finska luomu-märket.


   
   Demeter-märket beviljas och övervakas av Biodynamiska föreningen och följer föreningens produktionsvillkor. Förutom motsvarande krav som ställs för luomu-märket poängterar den biodynamiska odlingsmetoden en ekologisk helhet för gården, självhushållning och ett ansvar inte bara för jordbruket utan också för den omkringliggande naturen.


Ta Dig tid att…… strosa runt i din butik en sen vardag kväll, när butiken är tom på folk och barnen är ute med farmor. Kolla upp utbudet på ekologiska produkter och hur du känner igen dem. Pröva något nytt! Kanske dendär ekologiska osten du inte sett förut. Eller fråga om de har ekologisk kyckling. Du kommer att bli förvånad hur gott det är! Nästa gång du har bråttom vet du var du hittar det ekologiska och vet hur det ser ut.

Hur gå vidare?

  •     Listor på utbudet ekoprodukter hittar du på internet på sidan www.finfood.fi/luomu
  •     Kräv av din köpman att få köpa ekologiska grönsaker och frukt i lösvikt utan onödiga förpackningar
  •     Prisskillnaderna mellan butikerna är stora för ekomat, liksom för annan mat. Kolla upp var du får billigare ekoprodukter! Om du tycker ekoprodukter är dyra, kom ihåg att priset på konventionellt odlade produkter inte inkluderar den miljöskada de för med sig. Dessutom hänger priset ihop med produktionsvolymen vilket innebär att ju mera eko vi köper desto lägre blir priset.
  •     Det lönar sig att gå ihop med ett gäng likasinnade och köpa större mängder direkt av producenten eller importören.

 

Källor och lästips:
Finfood luomu
Luomu-liitto (på finska)
Biodynamiska föreningen