vad_vi_gor/skog_och_mark/myrar_och_torvtakt/torvtakt
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_kanadagass.jpg
 

Torvbrytning är miljöskadligt

Torv är inte en förnybar energikälla i ett för människan relevant tidsperspektiv. Torvbrytning är miljö- och klimatskadlig verksamhet som borde begränsas kraftigt. Ytterst få av Finlands myrar är i naturligt tillstånd. Torvtäkter är idag det största hotet mot dessa naturtyper.
Torvbrytning har en kraftig negativ inverkan på närområdets vattendrag. Torvbrytningen innebär ofta att torven finfördelas skördas lager efter lager. I denna process bildas stora mängder lösa partiklar som vid regn sköljs ner i diken och bäckar. I närbelägna sjöar bildas ofta ett tjockt sedimentlager av partiklar som härstammar från torvtäkten på bottnet. Partiklarna gör vattnet grumligt och kan även bidra till att göra vattnet surare. Detta är skadligt för många vattenlevande djur och växter.

Genom olika subventioneringar är torven idag en mycket billigare energikälla än dess egentliga kostnader då alla produktionskostnader och miljöskadekostnader beaktas. Detta främjar inte Finlands strävan enligt internationella konventioner att öka andelen förnybar energi som produceras och förbrukas. Torv är ett fossilt bränsle och bör frångås. Förutom att torv förbränns för att utvinna energi används den även i biogasprocesser. Biogas kan vara ett miljövänligt alternativ till energiproduktion, men torv bör inte användas i processen. Strö som är baserat på trä är lika gångbart i processerna.

Uttjänta torvtäkter tas ofta i odling inom jordbruket. Ett mer klimatvänligt alternativ enligt IPCC vore att låta torvtäkterna återgå till sitt naturliga tillstånd som en fuktig myr.

Läs gärna mera om torv på finska Suomen Luonnonsuojeluliittos sidor.