vad_vi_gor/skog_och_mark/skogsbruk
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Skog_och_mark/755_120_kaerr.jpg
 

Skogsbruket i Finland

Skogsbruket har på ett dramatiskt sätt förändrat den finländska skogsnaturen. I södra Finland är under en procent av skogen i naturliknande tillstånd. År 2008 utkom den första röda listan över hotade naturtyper i Finland. I den klassas 75 procent av de 73 olika granskade skogsnaturtyperna i södra Finland som hotade, vilket motsvarar hälften av skogsarealen. Av alla hotade arter som har upptagits i den nyaste rödlistan (2010) lever omkring 36 procent (ca 1800 st.) i moskogar. Därtill förekommer många hotade arter i skogar på myrmark och i skogliga vårdbiotoper.

Natur och miljö arbetar för bevarandet av skogsnaturens biologiska mångfald. För att trygga den krävs dels en ökning av skyddade områden, dels större naturhänsyn i ekonomiskogsbruket. 

Natur och Miljös målsättningar inom skogsbrukstemat är att

  • Metso-programmet blir välkänt bland privata skogsägare i Svenskfinland
  • Kommunerna inom Natur och Miljös verksamhetsområde skyddar ekologiskt värdefulla skogsområden och bedriver skogsbruk med en hög nivå av hänsyn till skogsnaturen
  • Naturvården förbättras i ekonomiskogsbruket inom Natur och Miljös verksamhetsområde