Foto: Ansel Siegenthaler

Det här kan du göra

Den enklaste klimatåtgärden Finland kan göra är att sluta bränna torv. Torv är ett fossilt bränsle som borde lämnas i historien på samma sätt om stenkolen. Förbränningen av torv orsakar mera utsläpp av växthusgaser än privatbilismen, trots att torven står för endast en bråkdel av värmeproduktionen i Finland.

Torvtäkt förstör myrmarker och myrmarkernas naturtyper, vilket leder till att arter hotas av utrotning. Förbränning av torv bidrar till uppvärmningen av klimatet, vilket också utgör ett hot mot artmångfalden. Utsläpp från torvbrytning belastar vattendrag och förändrar vattenekosystem. De drabbade sjöarnas stränder slammas igen och torvpartiklarna täpper till fiskarnas gälar. I vissa regioner står torvindustrin för en betydande del av utsläppen i vattendrag.

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är myrmarkerna viktiga för Finland och finländare. På hösten plockar vi bär och på vintern åker vi skidor på de vidsträckta myrarna. Finländarna vill bevara de kvarvarande myrarna med sin rika natur. Torven hör hemma på myrar och i kärr.

Låt oss hjälpa Finland att lämna torven.

Det här kan du göra:

 • Skriv under medborgariniativet.
 • Berätta om initiativet på sociala medier. Använd hashtaggarna #lämnatorven och den finska motsvarigheten #irtiturpeesta.
 • Hjälp till att samla underskrifter till initiativet. Berätta om kampanjen till personer du träffar. Samla in underskrifter på pappersblanketter på evenemang och på gator och torg. Om du vill ha sällskap kan du kontakta lokalföreningen på din ort och delta i gemensamma jippon. Ifyllda blanketter skall skickas till Finlands naturskyddsförbund, Österviksgatan 22b, 00210 Helsingfors.
 • Läs på om torvutvinning och skriv en insändare till lokalmedia. Vi har samlat ihop en informativ avdelning med Frågor&Svar (FAQ) här på webbplatsen.

Var en del av rörelsen. Omställning – tillsammans och rättvist.

Anmäl dig som volontär

Vi behöver din hjälp. Anmäl dig som volontär för kampanjen. Vi på Natur och Miljö hjälper och stöder volontärer i att till exempel koordinera namninsamlingsjippon eller att skriva en insändare i lokala tidningen. Som volontär får du delta i den form du själv vill. Du förbinder dig inte till något och kan delta i endast de aktiviteter du själv är intresserad av.

Frågor? Kontakta oss!

 • Veera Julin

  Förbundsassistent

  Lokalföreningar och volontärverksamhet

  E-postadress: veera.julin (at) naturochmiljo.fi

  Telefonnummer: 045 2700 316

Taggar