Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.
Foto: Ansel Siegenthaler

Det här kan du göra

Den enklaste klimatåtgärden Finland kan göra är att sluta bränna torv. Torv är ett fossilt bränsle som borde lämnas i historien på samma sätt om stenkolen. Förbränningen av torv orsakar mera utsläpp av växthusgaser än privatbilismen, trots att torven står för endast en bråkdel av värmeproduktionen i Finland.

Torvtäkt förstör myrmarker och myrmarkernas naturtyper, vilket leder till att arter hotas av utrotning. Förbränning av torv bidrar till uppvärmningen av klimatet, vilket också utgör ett hot mot artmångfalden. Utsläpp från torvbrytning belastar vattendrag och förändrar vattenekosystem. De drabbade sjöarnas stränder slammas igen och torvpartiklarna täpper till fiskarnas gälar. I vissa regioner står torvindustrin för en betydande del av utsläppen i vattendrag.

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är myrmarkerna viktiga för Finland och finländare. På hösten plockar vi bär och på vintern åker vi skidor på de vidsträckta myrarna. Finländarna vill bevara de kvarvarande myrarna med sin rika natur. Torven hör hemma på myrar och i kärr.

Låt oss hjälpa Finland att lämna torven.

Det här kan du göra:

  • Berätta om initiativet på sociala medier. Använd hashtaggarna #lämnatorven och den finska motsvarigheten #irtiturpeesta.
  • Läs på om torvutvinning och skriv en insändare till lokalmedia. Vi har samlat ihop en informativ avdelning med Frågor&Svar (FAQ) här på webbplatsen.
  • Kontakta din riksdagsledamot och berätta att du vill att Finland lämnar torven i marken.

Var en del av rörelsen. Omställning – tillsammans och rättvist.

Taggar