Faktureringsuppgifter

Vi önskar i första hand nätfakturor

Nätfaktureringsadressen är 003702170767.

Fakturorna förmedlas till oss av Liaison Technologies, vars förmedlarkod är 003708599126.

Faktura per e-post

Fakturor kan också skickas i pdf-format som bilaga till ett e-postmeddelande. Meddelandet skall skickas till adressen ekonomi (at) naturochmiljo.fi.

Fakturor i pappersform

Fakturor i pappersform skall skickas till adressen:

Natur och Miljö rf
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Kom ihåg

att ange kontaktpersonen hos oss som referens samt gärna namnet på den enhet/ det projekt (t.ex. Kvarkens naturskola) som gjort beställningen. Det här gör behandlingen av inköpsfakturorna smidigare.

Natur och Miljös FO-nummer: 0217076-7

Natur och Miljös VAT-nummer (för gemenskapsintern handel): FI02170767

Suomenkielinen laskutusohje

Avaa suomenkielinen laskutusohjeemme täältä.

Frågor? Kontakta oss!

  • Miisa Holmström

    Ekonomichef

    Ekonomi, IT, administration

    E-postadress: miisa.holmstrom (at) naturochmiljo.fi

    Telefonnummer: 045 2700 311

Taggar