Kom med i miljörörelsen

Kom med i Natur och Miljö och upplev naturen tillsammans med andra naturvänner. Genom ett medlemskap i förbundet signalerar du att miljöfrågor är viktiga i vårt samhälle och inom finländsk politik.

Kom med i Natur och Miljö

Reparera mera – för miljön!

Surfa in på vår tipssajt med inspiration och konkreta tips om hur du kan minska prylsvinnet genom att ta hand om dina saker och reparera dem.

Plock ur Finlands Natur

Temperaturen stiger i Östersjön

Det blir allt tydligare att Östersjöns vatten sakta men säkert blir varmare. Havsforskarna satsar nu stort på att förstå hur klimatförändringen påverkar havets ekosystem.

Foto: Mats Westerbom

Läs artikeln

Delta i beredningen av miljöpolitiska beslut

Du som är medlem i Natur och Miljö får vara med och påverka!

Aktuella ärenden på remiss

Bloggen Perspektiv

Fördjupa dig i frågor om miljöpolitik, naturvård och miljövänlig livsstil eller låt dig inspireras av nya infallsvinklar och skribenternas personliga reflektioner.

Besök bloggen Perspektiv

Lära-känna-lekar utomhus!

Vi har samlat ihop fyra korta och enkla övningar med syftet att lära känna varandra och omgivningen. Perfekta för skolstarten och hobbygrupper!

naturskola.fi

Aktuellt

 • Det finns alternativ till kalavverkning också inom ekonomiskogsbruket

  Nyhet , Publicerat:

  Medborgarinitiativet Adjö till kalavverkningar är åter aktuellt och ska nu behandlas i riksdagen. Initiativet om att stoppa kalavverkningarna i statsägda skogar samlade över 60 000 namn och lämnades in till riksdagen i oktober 2019.

  Läs mer om artikeln: Det finns alternativ till kalavverkning också inom ekonomiskogsbruket

 • Naturvårdslagen ska inkludera miljöpedagogik som grund för naturkunskap

  Nyhet , Publicerat:

  Natur och Miljö har gett ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition om naturvårdslagen. Lagen sträcker sig till medborgarnas naturkännedom och grundstenen till det läggs redan i barndomen och småbarnspedagogiken.

  Läs mer om artikeln: Naturvårdslagen ska inkludera miljöpedagogik som grund för naturkunskap

 • Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP

  Nyhet , Publicerat:

  Jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat ett utkast till Finlands CAP-plan för perioden 2023-2027. I samband med beredningen av planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har det gjorts en konsekvensbedömning av de kvantitativa konsekvenserna av planens utsläppsminskningar och miljöambitioner. Natur och Miljö har gett ett utlåtande om utkastet till planen och miljökonsekvensbedömningen.

  Läs mer om artikeln: Miljö- och klimat bör synas tydligare i nya CAP

Visa fler

Evenemang

Visa fler

Följ oss i sociala medier - #KännNaturen